Landstede Groep

Over ons

Onze school is één van de drie scholen binnen het Vechtdal College. Het Vechtdal College Hardenberg heeft de ambitie om onderwijs te creëren waarbij het niet alleen gaat om het behalen van het diploma.

Stichting Vechtdal College

Onze school is één van de drie scholen binnen het Vechtdal College. Stichting Vechtdal College is onderdeel van Landstede Groep. Het bestuur en toezicht van het Vechtdal College valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur van Landstede Groep. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het College van Bestuur – de leiding van de school – juist handelt en bewaakt dat het Vechtdal College haar (maatschappelijke) doelstellingen realiseert.

BVW8544 Bewerkt

Onze school

De Stichting Vechtdal College als geheel heeft circa 360 medewerkers. In Hardenberg zijn dat er ruim 170. Het grootste deel van de medewerkers bestaat uit docenten, onderwijsassistenten en schoolleiders. Deze zijn verantwoordelijk voor het onderwijsproces. Zij werken samen in teams. Een team is verantwoordelijk voor een eigen deel van het onderwijs. Deze manier van werken stimuleert de ontwikkeling van individuele talenten bij zowel leerlingen als medewerkers.

BVW7769 Bewerkt

Onze ambitie

Het Vechtdal College Hardenberg heeft de ambitie om onderwijs te creëren waarbij het niet alleen gaat om het behalen van het diploma. In de volgende negen thema’s hebben we het doel en de manier van werken binnen ons onderwijs verwoord.

Ons onderwijs

We zien het als onze taak om jou voor te bereiden op je volgende stap in de maatschappij. Je kunt rekenen op een lesaanbod dat bij je past en je uitdaagt. Via burgerschapseducatie leer je hoe je op een persoonlijke manier deelneemt aan je leefomgeving en zo een bijdrage levert aan de samenleving.

BVW7823 Bewerkt (1)