Landstede Groep

Roosterwijzigingen

We willen leerlingen zoveel mogelijk onderwijstijd bieden. Daarom proberen we lesuitval tot een minimum te beperken en vangen afwezigheid van een docent zoveel mogelijk op. 

Leerlingen en ouders kunnen thuis zien of een klas/groep in een ander lokaal wordt verwacht, een les wordt verschoven, opgevangen door een andere docent of een les onverhoopt uitvalt. Dit vinden de leerlingen ook terug in de agenda van Magister/Zermelo. Als door ziekte van een docent een les niet doorgaat, dan wordt zoveel mogelijk een docent of onderwijsassistent ingezet om de les op te vangen. Als een les aan het begin van de schooldag uitvalt, krijgt de leerling hiervan een berichtje via Magister.

Wanneer uw kind niet naar school kan maar wel in staat is om lessen te volgen dan kan via een medeleerling aan de docent gevraagd worden om de les te streamen via de telefoon van die klasgenoot. Dit gebeurt via door school goedgekeurde software zoals MS Teams. De thuisblijvende leerling kan dit zelf regelen met een klasgenoot.

Uit de cijfers van de Inspectie blijkt dat we ruim voldoende onderwijstijd bieden in alle leerjaren.