Landstede Groep

Ziekmelding

Ieder kind wordt wel eens ziek. Wat moet u of uw kind doen als dat gebeurt?

Als uw zoon/dochter door ziekte niet naar school kan, vragen we de ouders om in ieder geval vóór 09.00 uur de school telefonisch te informeren (088-8906000). De school is vanaf 07.45 uur telefonisch bereikbaar.
U geeft dan de naam en de klas door aan de servicedesk van de school. Daar wordt de ziekmelding verwerkt in Magister/Zermelo. 

Gaat een leerling tijdens de dag ziek of om een andere reden naar huis, dan moet hij zich eerst afmelden bij de onderwijsassistent. In de onderbouw neemt deze eerst contact met u op voordat het kind toestemming krijgt om te vertrekken. Ook als een leerling te laat op school komt, moet hij zich eerst melden bij de onderwijsassistent, die op Leerlingplein te vinden is.

Voor de regels rondom ziekteverzuim bij een toets (in de bovenbouw), verwijzen wij naar het PTA. Deze zijn te vinden op de website.

Verzuimbriefje

Is de leerling langer dan een dag ziek of om een andere reden afwezig geweest, dan moet hij een verzuimbriefje inleveren bij de onderwijsassistent, die op Leerlingplein te vinden is. Daar kan ook een verzuimbriefje gehaald worden.

Te laat

Is uw kind te laat, dan wordt dat geregistreerd door de docent of de onderwijsassistenten, die op Leerlingplein te vinden zijn.

Ziek tijdens een schoolonderzoek

Voor de regels rondom ziekteverzuim bij een schoolonderzoek, verwijzen wij naar het Programma van Toetsing en Afsluiting.