Landstede Groep

Begaafdheidsprofielschool

Het Vechtdal College Hardenberg is een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool. Hoogbegaafde leerlingen krijgen bij ons op school een aangepast programma.

Voor de vwo-leerlingen die het basisprogramma sneller kunnen doorlopen en die zich in de breedte en diepte verder willen ontwikkelen, hebben we een meer- en hoogbegaafdheidsprogramma: het Plustraject. Leerlingen die starten in gymnasiumklas, doen meteen mee aan een gedeelte van dit Plustraject.

Gymnasium/atheneum-Plus

Voor de meer- of hoogbegaafde leerlingen is er de gymnasium-Plusklas. In deze klas ligt het tempo hoger en krijgen de leerlingen een andere vorm van begeleiding.

Het versnelde programma voor het eerste leerjaar bevat twee extra vakken, namelijk Latijn en Onderzoekend Leren. De lesstof wordt bij veel vakken op een andere manier aangeboden, waarbij er aandacht is voor compacten en verrijken. De ruimte voor deze manier van werken is gecreëerd door voor enkele andere vakken iets minder lestijd in te roosteren.

Al deze leerlingen starten dus met het volgen van de gymnasiale leerroute. Dit komt niet alleen bij het vak Latijn terug, maar ook in bijvoorbeeld een excursie of onderwerpen bij verwante schoolvakken.

Onderzoekend Leren gaat uit van de verwondering en nieuwsgierigheid van de leerling. De centrale gedachte is om leerlingen zelf onderzoeker/ontwerper te laten zijn. Daarom komen verschillende onderzoeksvaardigheden bij dit vak op systematische wijze aan bod. In deze lessen is ook aandacht voor creatief denken, kritisch nadenken en samenwerken. Deze leerlingen werken regelmatig in hun mooie studieruimte, L209. Ze volgen daar het vak Onderzoekend Leren en werken er aan hun Persoonlijke Plus, het leerlinggestuurde gedeelte van het Plustraject. Een deel van de leerlingen wordt al in klas 1 door middel van de zogenaamde CBO-screening geselecteerd voor de Persoonlijke Plus.

De coachlessen zijn gericht op de meer- en hoogbegaafde leerling en bevatten thema’s als leren leren, executieve functies en de werking van het brein. De meer- of hoogbegaafde leerling kan als het nodig is ook gecoacht worden door een Talentbegeleider of meedoen aan de groepscoaching onderpresteerders. Daarnaast bieden we een Peergroup Hoogbegaafdheid aan.

Plustraject in vwo 2 t/m 6

Na leerjaar 1 te hebben gevolgd in de gymnasium-Plusklas, stroomt uw kind door naar het gymnasium of het atheneum, met of zonder Plustraject, het programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook voor leerlingen die doorstromen vanuit havo/atheneum 1 is het mogelijk om hieraan deel te nemen.

Het Plustraject bestaat uit twee delen: het vak Onderzoekend Leren en de Persoonlijke Plus. Tijdens de Persoonlijke Plus gaan de leerlingen aan de slag met dat wat zij graag willen leren, binnen of buiten de school. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een zelfgekozen onderzoek, een zogenaamd Plusproject, maar ook uit het volgen van masterclasses aan de universiteit, het kiezen van een extra vak zoals Anglia of Spaans en het meedoen aan MUN's (Model United Nations). Zo blijven de leerlingen gemotiveerd en worden ze uitgedaagd. De leerlingen ontvangen na afronding van het Plustraject in klas 3 een certificaat en kunnen vervolgens kiezen voor een vervolg in de bovenbouw.

Begaafdheidsprofielschool

Vechtdal College Hardenberg is sinds 2006 een gecertificeerde Begaafdheidsprofielschool. De certificering toont aan dat we een kwalitatief hoogwaardig onderwijsprogramma bieden voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het onderwijs en de begeleiding op een Begaafdheidsprofielschool worden gekenmerkt door een zorgvuldige intake en plaatsing, inhoudelijk verrijkt aanbod, een flexibel programma en passende begeleiding.