Landstede Groep

Examens

Ga jij dit jaar eindexamen doen? Wij hebben alle belangrijke datums op een rij gezet. Ook vind je hier meer info over het examenreglement, de examenboekjes en geven we een aantal handige tips. 

Examens:

Eerste tijdvak centraal schriftelijke examens:

 • Donderdag 11 mei t/m vrijdag 26 mei 2023 - havo 5 en vwo 6
 • Donderdag 11 mei t/m dinsdag 30 mei 2023 - vmbo 4 TL
 • Donderdag 11 mei t/m dinsdag 30 mei 2023 - vmbo 4 GL
 • Donderdag 11 mei t/m vrijdag 26 mei 2023 (schooleigen rooster) - vmbo 4 KB
 • Donderdag 11 mei t/m vrijdag 26 mei 2023 (schooleigen rooster) - vmbo 4 BB

Tweede tijdvak centraal schriftelijke examens:

 • Maandag 19 juni t/m vrijdag 30 juni 2023 - havo 5 en vwo 6
 • Maandag 19 juni t/m donderdag 29 juni 2023 - vmbo 4 TL
 • Maandag 19 juni t/m donderdag 29 juni 2023 - vmbo 4 GL
 • Maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 (schooleigen rooster) - vmbo 4 KB
 • Maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 (schooleigen rooster) - vmbo 4 BB

Centraal praktische examens beeldende vakken – schooleigen rooster:

 • Zondag 1 januari t/m 22 mei 2023 - vwo 6

Centraal praktische examens beeldende vorming – schooleigen rooster:

 • Maandag 13 maart t/m 25 mei 2023 - vmbo 4 GL en TL

Centraal schriftelijke en praktische examens – schooleigen rooster:

 • Maandag 3 april t/m vrijdag 21 juli 2023 - vmbo 4 GL, KB, BB en KB-flex

NB van 26 mei t/m 8 juli 2023 houden we ruimte voor eventuele noodscenario’s. 
Het is dus een risico om dan al een vakantie te plannen…

Examenuitslagen:

 • Woensdag 14 juni 2023: examenuitslag eerste tijdvak: vmbo 4, havo 5, vwo 6.
 • Dinsdag 27 juni 2023: examenuitslag tweede tijdvak: vmbo 4 basis/kader.
 • Donderdag 6 juli 2023: examenuitslag tweede tijdvak: vmbo 4 TL, havo 5, vwo 6.

Diploma-uitreikingen:

 • Maandag 3 juli 2023: vmbo 4 Techniek en Groen.
 • Dinsdag 4 juli 2023: vmbo 4 Dienstverlening.
 • Maandag 10 juli 2023: vmbo 4 TL.
 • Dinsdag 11 juli 2023: vwo 6.
 • Donderdag 13 juli 2023: havo 5.

Een interessante tip voor de leerlingen die dit jaar examen doen!
Het College voor Toetsen en Examens geeft op de website www.mijneindexamen.nl informatie aan de examenkandidaten. Deze mobiele website/app biedt op maat informatie aan over het centraal examen. Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn in de app te vinden.
www.mijneindexamen.nl is optimaal voor de smartphone, maar ook geschikt voor de laptop of een digitaal schoolbord zodat deze ook klassikaal door de coach gebruikt kan worden.
Mijneindexamen.nl

Examenreglement
Op 23 maart 2023 heeft de MR ingestemd met een wijziging van artikel 6.9.8. van het Examenreglement 2022-2023. De wijziging heeft te maken met een extra herkansing voor de examenleerlingen.
Examenreglement Landstede Groep VO 2022-2023 VCH

Examenboekjes
Examenboekje havo 2023

Examenboekje vwo 2023