Landstede Groep

Ouders

Alle informatie die speciaal voor u als ouder(s)/verzorger(s) belangrijk is, kunt u hier vinden.

Ziekmelden

Als uw zoon/dochter door ziekte niet naar school kan, vragen we u als ouders om vóór 09.00 uur de school telefonisch te informeren (088-8906000). De school is vanaf 07.45 uur telefonisch bereikbaar.
U geeft dan de naam en klas door aan de servicedesk. Daar wordt de ziekmelding verwerkt in Magister/Zermelo. U kunt ook gebruik maken van de Magister/Zermeloapp om uw kind ziek te melden. Let op: U dient dit dan wel elke dag dat uw kind ziek is, te doen.

Aanvragen verlof

Wilt u voor uw kind verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft, begrafenis of doktersbezoek? Dan wordt u verzocht dit minimaal een dag van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de onderwijsassistent, die op Leerlingplein te vinden is. Voor doktersbezoek of tandartsbezoek verzoeken wij u dit zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen. Ons verzuimprotocol vindt u hier.

Bij een verzoek voor verlof geldt altijd dat uw kind zijn toetsen uit het programma PTA (bovenbouw) vóór het verlof heeft gemaakt, en dat hij de toetsen maakt voor het verlof of direct nadat hij weer op school is.

Voor de verlofregeling bij bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) verwijzen wij u naar de wet- en regelgeving over de leerplicht. Meer informatie over verlofregelingen vindt u op de website van Postbus 51.

Schoolgids

In de schoolgids vindt u alles wat u moet weten over het Vechtdal College Hardenberg.

BVW8559 Bewerkt

Jaarverslag

In het jaarverslag 2022 is meer informatie te lezen:

BVW7834 Bewerkt