Landstede Groep

Blijf op de hoogte Contact met ouders

Nieuwsbrief

U ontvangt wekelijks van ons een nieuwsbrief via de e-mail. In de nieuwsbrief leest u over activiteiten en actualiteiten uit school. Ook vindt u hierin een agenda voor de komende week en uitnodigingen voor informatieavonden en ouderavonden.

Schoolgids

Alle leerlingen krijgen aan het eind van het schooljaar de Schoolwijzer voor het nieuwe jaar. Daarin staan praktische zaken zoals de aanvang van het cursusjaar, het materiaal dat de leerlingen moeten aanschaffen, de lestijden, de vakanties en informatie over begeleiding en zorg.

Oudercontactavonden

Enkele keren per jaar (in het najaar en in het voorjaar) gaan we graag persoonlijk met u in gesprek over de leerresultaten en de ontwikkeling van uw kind tijdens een 10-minuten-gesprek. Via Magister ontvangt u een uitnodiging.

Magister/Zermelo Web

Ouders hebben via onze website toegang tot cijfers en absentiegegevens. Via een eigen gebruikersnaam en wachtwoord is toegang mogelijk tot Magister/Zermelo Web. Op die manier heeft u inzage in de cijfers van uw kind. Heeft u geen inlogcode meer? Neemt u dan even contact op met de administratie (tel: 088-8906000).

Afspraak maken

Wilt u een gesprek aanvragen met de teamleider, coach of leerlingbegeleider van uw kind? We werken hier graag aan mee! Neemt u even contact op met de betreffende persoon of met het secretariaat: telefoon 088-8906000.

Klacht indienen

Op iedere school gaat weleens iets mis, en dus ook bij ons. We hechten eraan dat uw kind zich thuis voelt bij ons op school, en wij horen het graag als iets niet loopt zoals u van ons verwacht. Wij denken dat we met korte lijnen zo goed en zo snel mogelijk kunnen reageren. Wij vragen u daarom om, wanneer u ontevreden bent over iets of iemand binnen de school, contact op te nemen met de desbetreffende medewerker. Mocht de zaak hiermee niet opgelost zijn, dan kunt u contact opnemen met de coach of teamleider. Als dit tot onvoldoende resultaat leidt, kunt u met de directie contact opnemen.

In het uiterste geval kunt u natuurlijk ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon: een maatschappelijk werker van Carinova. Deze werkt onafhankelijk van de school en onder geheimhouding. Het protocol staat op de website.