Landstede Groep

Nationaal Plan Onderwijs (NPO)

De coronacrisis heeft een enorme impact op het onderwijs. Om alle leerlingen ondanks de crisis een eerlijke kans te geven hun gaven en talenten tot bloei te brengen, is door de overheid het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geïntroduceerd. Vanuit het NPO is geld beschikbaar gesteld om vertraging en achterstanden te voorkomen en al opgelopen vertraging en achterstanden zo snel mogelijk in te halen.  

Op basis van duurzame veranderingen, focus en positief gedreven veranderingen in samenspraak met de bevindingen en verbetersuggesties van de teams, heeft de schoolleiding de volgende instrumenten gekozen:

  • Versterken van ‘leren leren’;
  • Uitgaan van de individuele behoeften van leerlingen;
  • Coaching van leerlingen intensiveren en versterken;
  • Meer en verbeterde inzet van specialistische begeleiding;
  • Keuzewerktijd (KWT) versterken en gebruiken voor extra vakinhoudelijke lessen.

In de uitwerking door de teams worden de instrumenten vanzelf specifieker, passend bij de vragen, ambities en mogelijkheden van de teams. Teams (en de leerlingen van teams) hebben andere vragen, andere invulling van instrumenten om aan de vragen tegemoet te komen, andere talenten en andere mogelijkheden en onmogelijkheden.

Hierbij wordt door de teams met name ingezet op:

  • Het ontwikkelen van instrumenten en methoden die de innovatie en ontwikkeling stimuleert bij leerling en docent. Voorbeelden hiervan zijn; coach de coachtrajecten, tutor-programma’s waarbij leerlingen elkaar helpen in het wegwerken van achterstanden, ontwikkelen van coachleerlijnen op maat;
  • Extra activiteiten waarbij het welbevinden van de leerling centraal staat. Hierbij kunt u denken aan themadagen waarbij door te vertragen er teruggeblikt kan worden om vervolgens weer vooruit te kunnen kijken.
  • Er is een vervolg gegeven aan de schoolscan. Gestart is met de examenklassen, en daarna de andere groepen. Deze uitkomsten geeft ons de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de veranderende vraag en behoeftes van onze leerlingen. Hierbij kunt u denken aan signalen over welbevinden en motivatie waarop op individueel of klassen- team-niveau acties worden ondernomen. Ook kunt u denken aan het bieden van meer gerichte keuzes in ons keuzewerktijd programma om in alle behoeftes van leerlingen te voorzien.