Landstede Groep

Nationaal Plan Onderwijs (NPO)

Door de Coronacrisis heeft het ministerie van Onderwijs een extra opdracht bij de scholen neergelegd namelijk het scannen van alle leerlingen op de volgende vertragingen en achterstanden in het leerproces en het komen tot een passende aanpak deze achterstanden waar mogelijk weg te werken. Het betreft hier:

 • Cognitie (de vakken)
 • Sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden
 • Praktische (studie)vaardigheden
 • Houding en motivatie

Deze resultaten van alle leerlingen en alle klassen samen zijn door de medewerkers van de school geanalyseerd (de Schoolscan) waarop op maat een juiste aanpak is gekozen. Het ministerie spreekt over ‘een menu met succesvolle interventies’ (de keuze voor de best passende instrumenten).  Wij denken dat het goed in beeld hebben van de studievoortgang per leerling, en dus ook eventuele achterstanden, een vanzelfsprekendheid is in ons onderwijs en onze onderwijsopvattingen. We zien en kennen onze leerlingen. Dat de achterstanden vanwege de corona effecten nu van andere omvang zijn spreekt voor zich. We hebben de ambitie om de keuzes die we maken in dit proces zo veel mogelijk vanuit de inhoud en onze ambities in onderwijs- en organisatieontwikkeling te maken.

Om bijvoorbeeld een leerling ‘bij te spijkeren’ op een onderdeel kan individuele les of les in kleinere groepen een effectieve oplossing zijn. Een leerling meer keuzevrijheid geven in de indeling van zijn studietijd op school zodat die voor deze uitdaging zelf op zoek kan gaan naar extra les- of leermogelijkheid voor dit onderdeel kan ook een oplossing zijn. Beide instrumenten kunnen een goed antwoord zijn op dezelfde vraag. Er zijn met andere woorden steeds keuzes te maken die we idealiter in lijn met onze onderwijsambities brengen. Individualiseren van de vraag en ons aanbod en vergroten van de zelfstandigheid en regie bij de leerling zijn belangrijke onderwijskundige ambities die wij hebben benoemd on onze strategische- en onderwijsplanning.

In de selectie van de instrumenten zijn de volgende criteria toegepast:

 • Verhoging van de onderwijskwaliteit.
 • Versterking van de professionele vaardigheden van collega’s.
 • Duurzaamheid van het instrument (hebben we er langer plezier van)
 • Aansluiting op onze ambities in onderwijsontwikkeling.
 • Aansluiting op onze ambities in organisatieontwikkeling.
 • Laagdrempelige uitvoerbaarheid.
 • Draagvlak bij onze leerlingen en hun ouders.
 • Draagvlak bij onze collega’s.

We zorgen ervoor dat de plannen goed uitvoerbaar zijn en ons onderwijs én de onderwijsresultaten van onze leerlingen verbeteren. Vanzelfsprekend lopen we de achterstanden zo goed mogelijk in. We werken er op deze basis direct na de zomervakantie van 2022 samen hard aan om de achterstanden van leerlingen met vertrouwen, plezier en succes weg te werken. Tegelijkertijd en werkende weg worden ons onderwijs, wijzelf en daarmee onze huidige en onze toekomstige leerlingen er beter van.