Landstede Groep

Vmbo

Het vmbo van het Vechtdal College in Hardenberg is onderverdeeld in de leerwegen basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en theoretisch.

Beroepsgericht programma

De leerwegen basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht zijn bedoeld voor leerlingen die het liefst praktisch bezig willen zijn. Dat dit zo is, kun je in leerjaar 1 en leerjaar 2 al merken. In beide leerjaren staat Praktische Sector Oriëntatie (PSO) op het programma. PSO helpt leerlingen bij het kiezen van een sector aan het eind van leerjaar 2. De leerlingen zijn praktisch bezig met onderdelen van de sectoren Dienstverlening, Groen en Techniek.

Dienstverlening
Er zijn drie profielen van Dienstverlening namelijk:

  1. Economie & Ondernemen (E&O)
  2. Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
  3. Zorg en Welzijn (Z&W)

Aan het eind van leerjaar 3 kiest een leerling voor één profiel. Elk profiel bestaat uit verplichte profiel- en keuzevakken. De lessen zijn praktijkgericht en worden verzorgd op het D-plein.

Groen
De opleiding Groen wordt samen met het Zone College verzorgd. De theorievakken worden op het Vechtdal College gegeven en voor de praktijkvakken gaan de leerlingen naar het gebouw van het Zone College aan de Parkweg in Hardenberg. De praktijkvakken omvatten lessen in plantenteelt, dierverzorging, veehouderij, hovenierswerk en verwerking agrarische producten.

Techniek
Wie techniek kiest, gaat eerst een aantal weken proeven aan alle techniekonderdelen die de school te bieden heeft. Na 6 weken maakt een leerling dan een keus tussen de drie profielen:

  1. Bouwen, Wonen, Interieur (BWI)
  2. Produceren, Installeren, Energie (PIE)
  3. Mobiliteit & Transport

De lessen techniek zijn praktijkgericht en worden verzorgd op het techniekplein.

Theoretische leerweg (TL)

De leerweg vmbo-theoretisch (vmbo-TL) is bedoeld voor leerlingen die verder willen leren op het hoogste niveau van het MBO, niveau 4. Voor enkele leerlingen is het een opstap naar havo-4. Onze school biedt vmbo-TL met een plus (vmbo-TL+). Op die manier laten we zien dat we meer aanbieden dan vergelijkbare scholen.

Brugklasleerlingen van het vmbo volgen in de onderbouw allemaal het vak technologie. Bij dit vak leggen we de basis van het onderzoekend en ontwerpend leren. Door ze een relatief vrije opdracht te geven (‘’bouw een knikkerbaan’’) gecombineerd met een programma van eisen (‘’minimaal 4 speciale effecten, lift die de knikker van finish weer naar de start brengt’’) proberen we de leerlingen in groepen tot een oplossing te laten komen. Het eindresultaat wordt uiteraard bekeken en beoordeeld, maar het werkproces vinden we minstens zo belangrijk. Leerlingen leren niet alleen over technologie, maar ook over samenwerken, communiceren en presenteren. Competenties die ze later in het bedrijfsleven ook weer nodig zullen hebben.

Leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg volgen vanaf het schooljaar 2024-2025 allemaal een praktijkgericht programma. Op het Vechtdal College doen we mee in de pilot van deze programma’s voor het schoolvak Technologie & Toepassing. Kern van het vak is dat leerlingen, in opdracht van bedrijven uit de regio, aan de slag gaan met onderzoekend en ontwerpend leren gecombineerd met technologie. Een nieuwe manier van leren waarbij de docent vooral fungeert als coach in het leerproces. Met dit programma willen wij bereiken dat er een zo goed mogelijk aansluiting is op het MBO. Daarnaast bieden we maatwerk voor leerlingen die willen overstappen naar havo-4.
We zijn dit jaar voor het tweede jaar pilotschool voor dit schoolvak en hebben al enkele mooie samenwerkingen gerealiseerd. Zo zijn leerlingen met de drone op pad geweest voor promotiefilmpjes voor onder anders Vlees van Ons, Hospice Hardenberg en Plastchem. Met de derdejaarsleerlingen zijn we gestart met het maken van etalagematerialen voor onder andere Bodytrend, Tuunte en IJssalon Toscana. We proberen in twee schooljaren de leerlingen kennis te laten maken met diverse bedrijven uit de regio, zodat ze een bewustere keuze kunnen maken ten aanzien van hun vervolgopleiding. Naast het doen van onderzoek en het ontwerpen en realiseren van een product vinden we loopbaanoriëntatie erg belangrijk; waar ben je goed in en op welke plaats in de maatschappij kun je later deze talenten inzetten.

Naast Technologie & Toepassing bieden we onze leerlingen ook Dienstverlening & Producten aan. Ook dit vak zal vanaf 2024 vormgegeven worden in samenwerking met bedrijven en instellingen uit de regio.
Opdrachten die onze leerlingen uitvoeren zijn dus altijd voor een echte opdrachtgever. We nodigen deze ook graag uit om een aftrap te doen van het project. Daarnaast gaan we gedurende het project met onze leerlingen op bedrijfsbezoek. Dit doen we om de projecten zo realistisch mogelijk te maken en leerlingen een goed beeld te geven van mogelijke werkgevers voor de toekomst.

Technologie & Toepassing

Technologie is overal. Daarom kunnen T&T-opdrachten overal over gaan: gezondheid, energie, handel, voeding, transport, wetenschap, design en nog veel meer. Tijdens de opdrachten ontwikkelen leerlingen belangrijke competenties, zoals samenwerken, plannen & organiseren, onderzoeken en presenteren. Deze vaardigheden komen goed van pas op het mbo of op de havo, en later op de arbeidsmarkt.

Er wordt gewerkt aan levensechte opdrachten van lokale bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het gaat om problemen waar technologische oplossingen voor nodig zijn. De leerlingen werken in een groepje. Al naar gelang de opdracht kan dat resulteren in een voorbeeld, prototype, model of advies. Daarbij volgen de leerlingen een ontwerpcyclus: actie ondernemen, onderzoek doen, ontwerpen en verbeteren. Door al die verschillende opdrachten ontdekken ze bovendien waar hun eigen talenten en interesses liggen. Door bij echte bedrijven en organisaties over de vloer te komen, krijgen ze een beter beeld van beroepen en vervolgopleidingen die bij hen passen.

Plaatsing

Op advies van de basisschool plaatsen we leerlingen in de voor hen meest geschikte leerroute. Normaal gesproken volgt een leerling de gekozen leerroute tot en met het examen. Soms blijkt deze route te makkelijk of te moeilijk. In dat geval is een wisseling naar een andere leerroute mogelijk. Omdat bij het Vechtdal College in Hardenberg alle leerroutes in één gebouw zitten, verloopt die wisseling meestal zonder problemen.

Actief en aanwezig

Er wordt van elke leerling verwacht dat hij alle lessen actief bijwoont, zijn huiswerk maakt en zijn boeken bij zich heeft. Is een leerling zonder verklaring afwezig dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders. Kan een leerling vanwege langdurige ziekte de lessen niet bijwonen, dan zoeken we naar een passende oplossing.

Ontwikkeling

In onze visie zijn leerlingen niet alleen op school om een diploma te halen. Ze ontwikkelen zich in deze periode ook op andere terreinen. Natuurlijk willen leerlingen op school ook een prettige tijd hebben. Daarom bieden we ze behalve lesgebonden activiteiten ook een uitgebreid programma aan vormingsactiviteiten.

Introductie-activiteiten

In het begin van het schooljaar volgen de leerlingen een introductieprogramma. Kennismaken met elkaar en de docenten staat daarbij centraal.

Klassenactiviteiten

Elke klas kan een klassenavond organiseren onder begeleiding van de coach. Deze zijn alleen toegankelijk voor de leerlingen uit de betreffende klas. De leerlingen betalen samen de kosten.

Sportieve en culturele activiteiten
In alle leerjaren organiseren we sportieve en culturele activiteiten. Zo kunnen leerlingen hun creativiteit kwijt tijdens de podiumavonden. Er is in bijna ieder leerjaar een sportdag. In alle klassen organiseren we verschillende vakexcursies. In onze nieuwsbrief kondigen we alle activiteiten tijdig aan. Over de kosten die zijn verbonden aan deze activiteiten wordt u tijdig geïnformeerd. Als uw kind niet kan of wil meedoen, dan kunt u dit bespreken met de teamleider. Er wordt dan een alternatief programma aangeboden.

Profielmodules en Keuzevakken Techniek leerjaar 4

Aanbod keuzevakken Techniek Vechtdal College Hardenberg

PIE

M&T

BWI

Plaat en Constructiewerk

Motorsystemen

Schoonmetselwerk

Booglasprocessen

Aandrijf- en remsysteem

Schilderen van hout en steenachtige ondergronden

Klimaattechnologie

Electronica

Gevelopeningen

Duurzame energie

Fietstechniek

Daken en Kapconstructies

Utiliteit

Carrosseriebouw

Bijzonder metselwerk

Praktisch booglassen

Ritvoorbereiding en ritafhandeling

Meubelmaken

CNC Technieken

Mobiele werktuigen

Terreinafwerking

Drinkwater en sanitair

Operationele magazijnwerkzaamheden

Interieurontwerp en -design

Dakbedekking

Elektrische voertuigen

Duurzaam en circulair bouwen

Verspaningstechnieken

 

 

Woon-en kantoortechnologie

 

 

Domotica en automatisering

 

 

Koudetechniek

 

 

Industriële Robotica

 

 

 

(Maatschappelijke) stage

De (maatschappelijke) stage is onderdeel van het leerprogramma vmbo leerjaar 3. Vanuit het curriculum worden tijdens de les de onderwerpen besproken. De leerlingen doen tijdens de stage bij maatschappelijke organisaties ervaring op.

In de havo/vwo-route is dit niet van toepassing.