Landstede Groep

Lestijden

Op het Vechtdal College Hardenberg hebben we lesuren van 80 minuten en flexuren van 40 minuten. Precies weten hoe we onze lessen indelen? Kijk in het schema!

Schooljaar 2023-2024

In het nieuwe schooljaar 2023-2024 gaan we werken met een nieuwe dagindeling.
De huidige middagpauze bleek namelijk te lang, waardoor er overlast kan ontstaan. Daarom kiezen we voor een kortere middagpauze. Daarnaast zijn de pauzes van de leerlingen van leerjaar 1 en 2 voortaan gescheiden van die van de leerlingen van leerjaar 3 tot en met 6.
Door de nieuwe dagindeling lopen de pauzetijden niet meer gelijk met de pauzes van de omringende vo-scholen. Hiermee volgen we het voorstel van OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving).
Met de nieuwe dagindeling hebben onze leerlingen meer tijd om hun dag op te starten en de onderwijsteams meer mogelijkheden om met elkaar te overleggen.