Landstede Groep

Schoolkosten

Voor een aantal kosten in de school vragen wij van u een financiële, vrijwillige bijdrage. 

Alle leerlingen doen mee, ook met de extra activiteiten

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het voor het Vechtdal College Hardenberg sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden, die verdieping en waardevolle leerervaringen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om excursies, kerstvieringen, uitwisselingen en (introductie)kampen. Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van.
Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle activiteiten.
Geen enkele leerling van het Vechtdal College Hardenberg zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten. Om de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Hiermee kunnen we namelijk de leerlingen net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, kan een school dergelijke activiteiten niet meer aanbieden. We zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders elk jaar vrijwillig bijdraagt, zodat we deze activiteiten niet hoeven te schrappen.

Disclaimer: bepaalde activiteiten vragen een minimale deelname om door te laten gaan.

De hoogte van de schoolkosten wordt jaarlijks met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vastgesteld en gepubliceerd op onze website.

Wijze van betalen

Gedurende het schooljaar ontvangt u een email over de wijze van betaling van de schoolkosten. Verzoeken om uitstel van betaling kan middels onderstaande contactgegevens worden gedaan.
Meer informatie of vragen?
Wilt u meer informatie of hebt u vragen over spreiding van betalingen, dan kunt u deze stellen aan onze administratie debiteurenVO@landstedegroep.nl.

Voor de elektronische inning van vrijwillige ouderbijdragen en kosten als deelname aan excursies maakt het Vechtdal College gebruik van een digitale betaalomgeving (WISCollect). Ouders ontvangen een mail vanuit debiteurenVO@landstedegroep.nl met daarin een link naar deze omgeving en inloggegevens. Wanneer u bent ingelogd, kunt u aangeven of en hoe u vrijwillig wilt bijdragen.
Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via iDEAL of via een overboeking).
Na het maken van een keuze krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling bij IDEAL, óf een e-mail met daarin de digitale factuur, die u daarna kunt overboeken.
We stellen uw medewerking aan deze betalingswijze van de vrijwillige ouderbijdrage op prijs.
Mocht u vragen hebben over deze werkwijze, dan kunt u contact opnemen met debiteurenVO@landstedegroep.nl.  

 

Bankgegevens

De school maakt gebruik van de volgende rekening:
Rabobank, rekeningnummer: NL28RABO0384953654 t.n.v. Vechtdal College, Hardenberg. Gelieve bij betaling altijd het debiteur- en factuurnummer te vermelden.

 

Meer informatie of vragen?

Vragen over spreiding van betalingen kunt u stellen aan de afdeling Debiteuren. Dat kan via: debiteurenVO@landstedegroep.nl

 

Ondersteuning als het thuis financieel (even) niet meezit

Gezinnen kunnen door allerlei omstandigheden in een financiële situatie terecht komen, waardoor kinderen niet meer mee kunnen doen met hun vrienden.

Daarom attenderen wij u graag op het bestaan van een aantal instanties binnen de gemeenten waarin onze leerlingen woonachtig zijn. Het Vechtdal College Hardenberg is immers een regionale school en onze leerlingen komen dan ook uit de wijde omtrek.

Het doel van deze instanties is dat alle kinderen mee kunnen doen met allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De gemeente Hardenberg werkt met het portaal www.samenvoorallekinderen.nl. Bij Sam& kunnen ouders aanvraag doen voor bijvoorbeeld schoolspullen, zwemles of een andere sport-, muziek-, theater- of dansles, een uitje of een verjaardagsbox. Ouders kunnen meerdere dingen tegelijk aanvragen. Als er meer kinderen in het gezin zijn, dan kan voor alle kinderen een aanvraag gedaan worden.

Sam& zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste organisatie terecht komt.

Zodra ouders de postcode van hun kind invullen, worden ze doorgestuurd naar de juiste instantie/organisatie.

Verder is binnen de gemeente Hardenberg de Stichting Vecht voor Jeugd actief.

Deze Stichting wil kinderen en jongeren binnen de gemeente Hardenberg helpen die door omstandigheden in de problemen zijn gekomen. De Stichting biedt financiële en/of materiële steun aan om de persoonlijke ontwikkeling van kinderen/jongeren te verbeteren,

Een aanvraag voor financiële en/of materiële ondersteuning kan worden ingediend door een e-mail te sturen naar vechtvoorjeugd@gmail.com. Deze aanvraag dient door een intermediair te worden gedaan. (Intermediair is een tussenpersoon; denk naar een Ib’er, leerkracht, Voedselbank, medewerker Samen Doen, etc.)

Op de website is nog meer informatie te vinden: www.vechtvoorjeugd.nl.

In de gemeente Twenterand is de Stichting Leergeld Twenterand actief. Leergeld zorgt ervoor dat kinderen mee kunnen op schoolreisje of excursie, de kans krijgen om een sport te beoefenen of om muziekles te volgen. Waar nodig zorgt Leergeld ook voor schoolspullen, voor busvervoer of een fiets, of voor digitale middelen ter ondersteuning van het leerproces.

Leergeld is gemakkelijk te benaderen. Een telefoontje naar 06-39743797 of een e-mail naar info@leergeldtwenterand.nl is voldoende.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.leergeld.nl/twenterand.

 

Schoolboeken

De schoolboeken en lesmaterialen worden grátis beschikbaar gesteld aan de leerlingen. De bestelling en levering van schoolboeken gaat via de firma Iddink. Ouders bestelling het boekenpakket online via de website van Iddink. De schoolboeken worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar thuisbezorgd. Ouders ontvangen voorafgaand aan de zomervakantie gegevens om in te kunnen loggen op de website van Iddink en de bestelling van het boekenpakket te plaatsen.

 

Laptops

Het Vechtdal College staat midden in een veranderende wereld. Daar zijn we ons bewust van en we werken dan ook met een gevarieerd en activerend onderwijsaanbod om onze leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst.

We hebben oog voor de technologische ontwikkelingen om ons heen en gebruiken deze om onze leerlingen te helpen hun plek te veroveren in de moderne, snel veranderende wereld. Om dit te bereiken, zetten we onder andere laptops in tijdens de lessen. Technologie en het gebruik van technologie is echter geen doel op zich. Het is wel een zeer belangrijk middel om het onderwijs betekenisvol, toekomstgericht en beter te laten aansluiten op onze leerlingen. De laptop is daarin in onze ogen een waardevolle manier om leren op maat (en de daarbij horende kennis en vaardigheden) beter aan te sluiten op het leren van de leerling.

Op het Vechtdal College gebruiken we Windows-laptops in onze lessen. Op deze pagina hebben we de mogelijkheden voor u op een rij gezet zodat u precies weet wat we van u verwachten.

 

Welke keuze hebt u bij de aanschaf van een laptop?

U hebt de keuze om of zelf een laptop aan te schaffen of gebruik te maken van de opties die wij u als school aanraden. Wij kunnen u niet verplichten om een van de laptops aan te schaffen die wij voorstellen, maar we verwachten wel dat de laptop voldoet aan de volgende minimale vereisten: Windows11 – nieuwste generatie Ryzen 3 (AMD) of i3 (Intel) – 8 GB RAM – 128 of 256 SSD – 13 inch Full HD.

Als u kiest voor aanschaf via de webshop van Signpost, de leverancier via school, dan gaat het om een prijs inclusief garanties en verzekeringen. Wat betreft reparaties is de laptop bij defecten in elk geval de volgende werkdag gerepareerd en kan, indien nodig, in de tussentijd gebruik gemaakt worden van een leenlaptop.
Kiest u voor een eigen aanschaf (dus níét via de webshop van Signpost), dan bent u zelf verantwoordelijk voor reparatie, leenlaptop, verzekeringen en garanties.

Voor het aanschaffen van de laptop via school, werken wij samen met Signpost. Signpost is een partner van Microsoft en levert jaarlijks veel toestellen in het onderwijs. Met Signpost hebben we afspraken gemaakt over de scherpste prijs en voorwaarden. We helpen u door eventuele reparaties en leveringen op school plaats te laten vinden (dit kan óók thuis). De leverings- en garantievoorwaarden vindt u verderop.

 

Uit welke laptops kan ik kiezen?

Als school bieden we u de keuze uit drie laptops. Deze laptops voldoen alle drie aan de specificaties, maar verschillen in wel/geen touch of kan wel/niet dubbelgeklapt worden (dit wordt x360 genoemd). Door dit verschil in mogelijkheden verschillen de laptops ook in prijs. Van links naar rechts ziet u de HP Probook 445, de Lenovo Thinkbook 15 en de HP 435 x360. Om te bepalen welke laptop het beste bij uw keuze past, hebben wij voor u een keuzeschema bijgevoegd. Deze vindt u hieronder.

 

 

Aanschafmogelijkheid: koop of huurkoop

Als u koopt via de webshop van Signpost, via website vechtdal.signpost.nl (let op: geen www ervoor), dan gaat u een overeenkomst aan met Signpost als leverancier. U vindt hieronder een totaaloverzicht van alle opties, de specifieke mogelijkheden wat betreft de door van de overeenkomst voor de laptop van uw kind vindt u in de webshop. In alle gevallen heeft u de mogelijkheid om de laptop in één keer te kopen of te betalen per maand (huurkoop). Hieronder zetten we deze opties voor u op een rij. Om te zorgen dat de laptop bij de start van het schooljaar is geleverd, is het van belang dat u heeft besteld voor 7 juli.

 

In één keer kopen

Als u in één keer koopt, betaalt u in één keer voor de volledige contractperiode. U heeft dus daarna geen afbetalingen meer. De prijs die u betaalt, bestaat uit de prijs voor de laptop én de service, garanties en verzekeringen.

Een en ander is afhankelijk van de duur van de overeenkomst. Als u kiest voor een kortere contractperiode, schrijft u de laptop sneller af. Bij een directe koop betaalt u geen borg. Daarnaast zijn verzekering en garantie bij het bedrag in berekend. Een overzicht van de bedragen bij de verschillende keuzemogelijkheden:

 

Type laptop

3 jaar+ service

4 jaar+ service

5 jaar+ service

HP Probook 445 128gb

€609

€664

€719

HP Probook 445 256gb

€659

€714

€769

Lenovo Thinkbook 14 128gb

€674

€729

€784

Lenovo Thinkbook 14 256gb

€724

€779

€834

HP Probook 435 x360 128gb

€709

€764

€819

HP Probook 435 x360 256gb

€759

€814

€864

 

Betalen per maand (huurkoop)

Als u kiest voor het betalen per maand, dan betaalt u vooraf eenmalig een borg. Deze borg is, afhankelijk van het type laptop, €40 tot €60. Het maandbedrag is, net als bij de aankoop in één keer, gebaseerd op het aankoopbedrag, verzekeringen en garanties. Bij betalen per maand geldt dat, wanneer u aan het eind van de contractperiode bent, u de keuze hebt om de laptop te houden óf in te leveren. Als u de laptop wilt houden, wordt de borg ingehouden. Dit borgbedrag staat voor restwaarde en voorgefinancierde kosten die in de afnameperiode bij Signpost liggen. De laptop is vanaf dat moment volledig uw eigendom. Als u de laptop aan het eind van de periode niet wilt houden, dan stuurt u de laptop terug naar Signpost. Vervolgens wordt de borg aan u teruggestort.

U heeft de keuze voor een overeenkomst voor 2, 3, 4 of 5 jaar. De bedragen voor twee jaar zijn hoger dan bijvoorbeeld vier jaar omdat u dan in een kortere periode de laptop afbetaalt. Een overzicht van de maandbedragen bij deze keuzemogelijkheden:

 

Type laptop

Borg

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

HP Probook 445 128gb

€40

€29,05

€18,93

€15,33

€13,21

HP Probook 445 256gb

€40

€31,58

€20,57

€16,54

€14,17

Lenovo Thinkbook 14 128gb

€50

€31,89

€20,77

€16,68

€14,29

Lenovo Thinkbook 14 256gb

€50

€34,42

€22,41

€17,90

€15,25

HP Probook 435 x360 128gb

€60

€33,21

€21,62

€17,31

€14,79

HP Probook 435 x360 256gb

€60

€35,74

€23,26

€18,53

€15,75

 

Ongetwijfeld kunt u voor een minder hoog bedrag een laptop vinden. Wij kiezen echter voor een laptop met een robuuste uitvoering, een stevige interne processor, opslagmogelijkheid en alle benodigde service om de volledige onderwijsperiode op het Vechtdal College mee door te kunnen.

Wilt u de laptop bij het afronden of beëindigen van de schoolloopbaan niet houden, dan kunt u de overeenkomst op dat moment tegen de geldende voorwaarden beëindigen.

 

Garantiebepalingen bij defecten

Bij de aanschaf van een laptop via Signpost gelden de volgende garantiebepalingen:

 • Bij defecten: volgende werkdag reparatie op locatie (op school of, in de vakantie, bij de leerling thuis) mits ouders akkoord hebben gegeven voor reparatie.
 • Garantie op batterij: bij een defect of rendement lager dan 70% wordt deze kosteloos vervangen.
 • Vervanging of reparatie binnen de garantie bij:
  • Defecten aan toetsenbord, moederbord (zonder impactbreuken door val), SSD, losse kabels of fabrieksfouten;
  • Elektronische defecten of backlight defect zonder aanwijsbare reden als val- of vochtschade.
 • Een eigen risico van €39,- bij schade buiten de garantie, ingeval van:
  • Vochtschade;
  • Impactbreuken door valschade, schermbreuken en deuken in het chassis;
  • Afgebroken poorten op het moederbord.
 • Leentoestel bij defecten tot aan reparatie.

De garanties en voorwaarden gelden voor de periode dat u een overeenkomst hebt met Signpost. Mocht uw kind het Vechtdal College (vervroegd) verlaten dan heeft u de mogelijkheid dat uw kind de laptop meeneemt naar de vervolgopleiding of naar een andere school bij vervroegd schoolverlaten.

Kiest u voor de aanschaf van een laptop op een andere wijze, dan willen wij u er volledigheidshalve op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor garanties, verzekering en onderhoud.

 

Financiële ondersteuning

Mocht u financieel niet de mogelijkheid hebben om de laptop aan te schaffen, dan kunt u vanuit de gemeente mogelijk aanspraak maken op het kindbudget. Voor de gemeente Hardenberg of Ommen kan dit via Sam& Overijssel. Informatie, richtlijnen en contactgegevens vindt u op de website van Sam& Overijssel: www.samenvoorallekinderen.nl. Voor de gemeente Twenterand kan dit via Stichting Leergeld en vindt u informatie, richtlijnen en contactgegevens op www.leergeld.nl.

 

Heeft u vragen over het bestellen van de laptop of een vraag over uw gedane bestelling?

We hebben als school geen inzicht in uw bestelling. Om u zo snel mogelijk te helpen, is het daarom van belang om rechtstreeks contact op te nemen met Signpost via telefoonnummer 010 – 891 72 87 of info@signpost.nl.

Ouder(s)/verzorger(s) voor wie de aanschaf van een elektronisch apparaat een financieel probleem oplevert, kunnen voor hun kind een apparaat in bruikleen krijgen.

 

Keuzeschema laptops

 

Kluisjes

Om kleding en schoolspullen veilig op te bergen, stelt de school voor iedere leerling een kluisje beschikbaar. De huur bedraagt € 2,50 per schooljaar. De borg € 5,– per jaar. Als er bij het inleveren van de sleutel geen beschadigingen worden geconstateerd, ontvangt de leerling de borg retour.

 

Kosten voor aan te schaffen leermiddelen/werkkleding

Gedurende de schoolperiode moet uw kind mogelijk leermiddelen of werkkleding aanschaffen om een bepaald vak te kunnen volgen. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld werkkleding voor techniek en consumptief en materialen voor een vak als CKV. Welke leermiddelen/werkkleding aangeschaft moet worden, verschilt per leerjaar en per leerweg.

 

Kosten voor reizen

Gedurende het schooljaar organiseren we reizen. Het aanbod verschilt per leerjaar en per leerweg. Ruim van tevoren ontvangt u van ons een deelnameformulier voor de desbetreffende activiteit. Na ontvangst van het deelnameformulier sturen wij u een separate nota.

 

Verzekeringen

De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Via de ongevallenverzekering zijn alle schoolmedewerkers (ook vrijwilligers) en leerlingen aanvullend verzekerd. Als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt, dan verstrekt de verzekering een (beperkte) uitkering. Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn ook gedeeltelijk mee verzekerd, als uw eigen verzekering geen dekking biedt bijvoorbeeld doordat u een hoog eigen risico heeft. Materiële schade (kapotte bril, fiets, enzovoort) wordt niet vergoed.
Bij buitenlandse reizen is het noodzakelijk dat u uw eigen ziektekostenverzekeraar hiervan op de hoogte stelt.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en alle medewerkers (bestuur, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van ‘onrechtmatig handelen’. Op twee punten leidt dit vaak tot misverstanden.
1. De school is niet zonder meer en op ieder moment aansprakelijk voor alles wat er tijdens school of onder verantwoordelijkheid van de school gebeurt. Veel mensen denken dat dit wel zo is. Het is een misverstand.
Onze school heeft pas de plicht om schade te vergoeden als er sprake is van fouten die je de school kunt verwijten. De school moet dus in gebreke zijn gebleven, schuldig zijn. Krijg je tijdens gymnastiek een bal tegen je bril, dan is de school daarvoor niet verantwoordelijk. Deze schade wordt niet door school vergoed.
2. Onze school is ook niet verantwoordelijk voor schade door ‘onrechtmatig handelen’ van leerlingen. De leerling (of de ouders, indien de leerling jonger is dan 14 jaar) is verantwoordelijk voor eigen doen en laten. Als de leerling tijdens schooluren of tijdens schoolactiviteiten op andere tijden of plaatsen schade veroorzaakt door eigen schuld, dan is deze daar zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk, dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

 

Aansprakelijkheid

De ongevallenverzekering geeft een leerling de mogelijkheid op een (beperkte) uitkering bij blijvende invaliditeit ingeval van een ongeval gedurende een activiteit binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen. Ook het overlijden van een leerling als gevolg van een ongeval tijdens een schoolactiviteit is verzekerd voor een bepaald bedrag.
Het komen en gaan naar en van school via de kortste route is verzekerd. Dat geldt ook voor geneeskundige en tandheelkundige kosten, die gedeeltelijk zijn verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de leerling geen dekking biedt.

 

Annuleren

Als u uw kind hebt aangemeld voor een reis naar het buitenland, dan adviseren wij u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij het onverwacht niet doorgaan van de reis door persoonlijke omstandigheden of ontwikkelingen die de reis onmogelijk maken krijgt u het reisgeld hierdoor vergoed.