Landstede Groep

Reizen en activiteiten

Zit je in de bovenbouw, dan ga je ook naar het buitenland: om je te oriënteren op andere culturen en je toe te passen. Daarnaast zijn vakexcursies onderdeel van de lessen.

Buitenlandse reizen en vakexcursies

De buitenlandreizen vormen een belangrijk onderdeel van ons programma in de bovenbouw. Leerlingen oriënteren zich op andere culturen en kunnen hun kennis toepassen in het buitenland. Natuurlijk hebben de reizen ook een groot sociaal element: in het samen onderweg zijn versterkt zich de onderlinge band en de saamhorigheid tussen leerlingen en hun docenten. Tijdens deze reizen werken leerlingen aan schoolopdrachten maar er is uiteraard ook ruimte voor vrije tijd en ontspanning. Voor alle leerjaren bieden we verschillende vakexcursies aan.

Coronacrisis

Vanwege de wereldwijde coronacrisis zijn alle reizen in 2021 uitgesteld dan wel afgeschaft. Wanneer de situatie reizen weer toelaat zal dit worden gecommuniceerd.
We realiseren ons dat dit momenteel, zomer 2021, de stand van zaken is. Mocht het zo zijn dat de overheid de regels versoepelt, dan zullen we dit in ogenschouw nemen en kunnen er mogelijk toch weer excursies of reizen georganiseerd worden. In dat geval zal dit apart in rekening gebracht worden en alleen wanneer er voldoende aanmeldingen zijn om het kostendekkend te krijgen (zie vrijwillige ouderbijdrage).
In alle leerjaren organiseren we sportieve en culturele activiteiten. Binnen het programma lichamelijke opvoeding doen leerlingen mee aan verschillende sportdagen. Verder kunnen leerlingen hun creativiteit kwijt tijdens podiumavonden. De meeste klassen bezoeken tijdens het schooljaar een keer een theatervoorstelling, disco- of filmavond. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen wordt voor sommige activiteiten een bijdrage aan de ouders gevraagd.