Landstede Groep

Reizen en activiteiten

Zit je in de bovenbouw, dan ga je ook naar het buitenland: om je te oriënteren op andere culturen en je toe te passen. Daarnaast zijn vakexcursies onderdeel van de lessen.

Buitenlandse reizen en vakexcursies

De buitenlandreizen vormen een belangrijk onderdeel van ons programma in de bovenbouw. Leerlingen oriënteren zich op andere culturen en kunnen hun kennis toepassen in het buitenland. Natuurlijk hebben de reizen ook een groot sociaal element: in het samen onderweg zijn versterkt zich de onderlinge band en de saamhorigheid tussen leerlingen en hun docenten. Tijdens deze reizen werken leerlingen aan schoolopdrachten maar er is uiteraard ook ruimte voor vrije tijd en ontspanning. Voor alle leerjaren bieden we verschillende vakexcursies aan.

Coronacrisis

Vanwege de wereldwijde Coronacrisis waren we genoodzaakt om in 2021 alle reizen uit te stellen dan wel afte schaffen. We zijn blij dat de huidige situatie reizen weer mogelijk maakt. De overheid heeft immers de regels weer versoepeld. De reizen worden apart in rekening gebracht en gaan alleen door wanneer er voldoende aanmeldingen zijn om het kostendekkend te krijgen (zie vrijwillige ouderbijdrage). 

In alle leerjaren organiseren we sportieve en culturele activiteiten. Binnen het programma lichamelijke opvoeding doen leerlingen mee aan verschillende sportdagen. Verder kunnen leerlingen hun creativiteit kwijt tijdens podiumavonden. De meeste klassen bezoeken tijdens het schooljaar een keer een theatervoorstelling, disco- of filmavond. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen wordt voor sommige activiteiten een vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd.