Landstede Groep

Aanmelden

Leuk dat je naar het Vechtdal College Hardenberg wilt! Wat moet je daarvoor doen?

De aanmelding voor de brugklas gaat via de basisschool. Die is bijna altijd in het bezit is van het aanmeldingsformulier voor leerjaar 1. Dit aanmeldingsformulier moet inclusief bijlagen bij onze leerlingenadministratie ingeleverd worden. Binnenkort komen hier de digitale aanmeldingsformulieren voor het schooljaar 2023-2024 te staan. Deze aanmeldingsformulieren kunnen dan voor gebruik worden gedownload.

Het aanmeldingsformulier moet inclusief bijlagen bij onze leerlingenadministratie ingeleverd worden.

Postadres:

Vechtdal College
t.a.v.: de leerlingenadministratie
Burg. Schuitestraat 3
7772 BS Hardenberg

Contactpersoon basisonderwijs 

Dhr. J. de Ruiter, tel. 0523-281428, e-mail jderuiter@vechtdalcollege.nl.

Aanmelding leerjaar 1

Informatie over het aanmelden van leerlingen voor het schooljaar 2024-2025 volgt zo spoedig mogelijk.

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger?

Informatie over het aanmelden van leerlingen voor het schooljaar 2024-2025 volgt zo spoedig mogelijk.

Onderwijsovereenkomst

De onderwijsovereenkomst benoemt de wederzijdse rechten en plichten van de school en de ouders, die verbonden zijn aan het volgen van onderwijs op het Vechtdal College. In deze overeenkomst staat ook vermeld dat u instemt met het betalen van de schoolkosten.

Onderwijsovereenkomst