Landstede Groep

Aanmelden

Leuk dat je naar het Vechtdal College Hardenberg wilt! Wat moet je daarvoor doen?

Contactpersoon basisonderwijs 

Dhr. J. de Ruiter, tel. 06-48457169, e-mail jderuiter@vechtdalcollege.nl.

Aanmelding leerjaar 1

Vanaf 15 maart kunnen ouders/verzorgers een kind uit groep 8 via deze site digitaal aanmelden voor het Vechtdal College Hardenberg. Het is belangrijk voor een aanmelding dat de basisschool het definitieve advies en plaatsing heeft besproken met de ouder(s)/verzorger(s), zodat deze informatie correct kan worden ingevuld. De aanmelding kan plaatsvinden van vrijdag 15 maart t/m maandag 1 april.

Ouder(s)/verzorger(s) die moeite hebben met met het digitale aanmeldingsproces, kunnen zich via mailadres jderuiter@vechtdalcollege.nl opgeven om op dinsdag 26 maart tussen 14:00-17:00 uur bij ons op school langs te komen. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat alle aanmeldingen alsnog goed verlopen.

Voor meer vragen over de aanmelding kunt u een mail sturen naar Johan de Ruiter (jderuiter@vechtdalcollege.nl).

Formulier voor basisschool

Via onderstaande link is voor alle groepsleerkrachten 8 de Quickscan te downloaden (dit formulier wordt ingevuld door de basisschool en via OSO meegestuurd naar onze leerlingenadministratie).

Quickscan formulier.

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger?

Via de volgende link is het aanmeldingsformulier te downloaden:

Aanmeldformulier.

Voor meer vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen met Janny Veltink (jveltink@vechtdalcollege.nl)

Aanmelden Be-Tween

Voor het aanmelden voor de onderwijsroute Be-Tween kunt u een mail sturen naar info@be-tween.nl.
U ontvangt dan vervolgens een aanmeldingsformulier. Daarnaast is het ook wenselijk om het kennismakingsformulier te downloaden via de website www.be-tween.nl.