Landstede Groep

Externe instanties

Wilt u weten wat de onderwijsinspectie doet? Of heeft u een klacht? Hier vindt u daarover meer informatie.  

Samenwerking

De school werkt samen met een aantal instanties in de regio. Naast alle bovengenoemde instanties kunt u denken aan ons Samenwerkingsverband Klasse voor passend onderwijs, het Regionaal Techniek Centrum voor trajecten rond werken en leren, een school voor speciaal voortgezet onderwijs, De Ambelt, waarmee wij gezamenlijke trajecten ontwikkelen in het kader van een Experimenteerregeling, en de Bibliotheek. Verder onderhouden wij goede contacten met het primair onderwijs en de overige scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Maar ook met de gemeente en het lokale bedrijfsleven.

Inspectie van het onderwijs

e-mail: info@owinsp.nl 
website: www.onderwijsinspectie.nl 
De school is ingedeeld bij het inspectierayon AVO-03.
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

U kunt terecht bij een Klachtencommissie als u een klacht wilt indienen over een gedraging of beslissing van iemand die bij de school of onderwijsinstelling betrokken is. Neem eerst contact op met de school.

Landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs

Postadres: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
tel: 070-3861697 (van 09.00 tot 16.30 uur)
e-mail: info@gcbo.nl 

Externe Vertrouwenspersoon

Carinova maatschappelijk werk
Postbus 40
8100 AA Raalte
tel: 0900-8662
e-mail: info@carinova.nl