Landstede Groep

Overgangsnormen

Aan het einde van het schooljaar wil je natuurlijk graag over naar het volgende leerjaar. Bevorderen noemen we dat. Voor het overgaan gelden er bepaalde overgangsnormen.

In de Overgangsnormen staan afspraken en regels over het vaststellen van rapportcijfers over een schoolperiode. Jij en je ouders ontvangen deze afspraken in december van ieder schooljaar.
Meer informatie over bevordering en determinatie is te lezen in de schoolgids.

Hier vind je de reguliere overgangsnormen voor het schooljaar 2023-2024.

Programma van Toetsing en Afsluiting

In de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo krijgen alle leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In dit programma staat wat we per vak toetsen of aan opdrachten verwachten. In dit PTA houdt de leerling zelf de behaalde resultaten bij. Hij is ook verantwoordelijk voor het rapporteren van die resultaten aan zijn ouders. Een of twee keer per jaar krijgt hij een rapport mee naar huis. Dat is verschillend per leerweg. U kunt de recente cijfers altijd volgen via Magister/Zermelo.

Het PTA geeft aan welke onderdelen meetellen voor het examen. Het schoolexamen voor het vmbo wordt afgelegd in het derde en vierde leerjaar. In het vierde leerjaar vindt het Centraal Examen plaats. Het schoolexamen havo wordt gehouden in het vierde en vijfde leerjaar met in het vijfde leerjaar het Centraal Examen. Bij vwo vindt het Centraal Examen plaats in het zesde leerjaar. Het schoolexamen vwo wordt gehouden in het vierde, vijfde en zesde leerjaar.