Landstede Groep

Ouderraad

Wij vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen. Daarom hebben wij een ouderraad.

 

Deze raad bestaat uit een aantal ouders, die de belangen van leerlingen en ouders vertegenwoordigt.

Wat doen wij?

In de praktijk betekent dit dat ouders hier terecht kunnen met opmerkingen, aandachtspunten en vragen die niet direct met de inhoud van het onderwijs te maken hebben. De raad denkt over veel zaken mee en is een belangrijke gesprekspartner voor de leiding om het beleid te toetsen. Voorbeelden daarvan zijn: lesuitval, veiligheid, contact tussen docenten en leerlingen, signaleren van pesten en andere actuele zaken. De OR vergadert zo’n zes keer per jaar. Verder organiseert de OR jaarlijks een thema-avond voor ouders, met een actueel onderwerp. Voor vragen/opmerkingen of ideeën kunt u persoonlijk of via de mail contact opnemen. Ouderraad-hb@vechtdalcollege.nl

De ouderraad bestaat uit ouders met kinderen op het Vechtdal College die actief betrokken willen zijn bij de school. Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die meer betrokken willen zijn bij de school. Lijkt dit u leuk en hebt u een paar uur per maand hiervoor beschikbaar, meld u dan aan via e-mail: ouderraad-hb@vechtdalcollege.nl. In dit Reglement staat omschreven waar de Ouderraad zich mee bezighoudt.

Wij organiseren elk jaar een thema-avond over onderwerpen waar wij als ouders van tieners mee te maken krijgen, zoals pesten, alcohol, roken, technologie en omgaan met pubergedrag.
De ouderraad is de thermometer in de school voor de directie. Ongedwongen, adviserend en betrokken. De schakel tussen ouders en leerlingen.
We werken samen aan een goede school! 6x per jaar gaat de directeur met ons in gesprek om zich te laten inlichten en advies te krijgen. Op deze manier proberen we de school nog beter te maken voor onze kinderen.