Landstede Groep

Oudercontactavonden

We vinden de contacten met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van groot belang. Niet alleen om hen te informeren maar ook willen we heel graag dat zij meepraten, -denken en -beslissen. Dat kan bij ons op verschillende manieren.


Betrokken ouders hebben een positieve invloed op het welzijn en de leerresultaten van leerlingen. Het betrekken van ouders bij het onderwijs en de totale ontwikkeling van de school, vinden we vanzelfsprekend. Het sluit aan bij onze visie dat we een leer- en leefgemeenschap willen zijn, waarin leren van en met elkaar centraal staat. Ouderbetrokkenheid organiseren we op verschillende manieren, onder andere door de Ouderraad.

Oudercontactavonden

Een aantal keren per jaar gaan we graag persoonlijk met u in gesprek over de leerresultaten en de ontwikkeling van uw kind.