Landstede Groep

Eureka!

Met gepaste trots en vol enthousiasme presenteren we: Eureka! Een klas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen die vast (dreigen te) lopen in het reguliere middelbare onderwijs.

Eureka! is...

Eureka! is ontstaan vanuit een nauwe samenwerking tussen het Vechtdal College Hardenberg en het Samenwerkingsverband Klasse. We steken in op inclusief en thuisnabij onderwijs. Bij Eureka! worden individuele maatwerktrajecten aangeboden en kan een onderwijsdag er voor elke leerling anders uitzien. De afspraken en ontwikkelingen worden vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Naast het aanbod in de groep is er ruimte voor individuele coaching waarbij we werken aan zelfvertrouwen, talentontwikkeling en de ondersteuningsvraag. We vinden het belangrijk om samen te werken met de leerling, ouders, hulpverleners en andere belangrijke steunfiguren.

Waardevol Lef Groei

 

Eureka! biedt…

Eureka! biedt een fijne onderwijsleerplek voor meer- en hoogbegaafde leerlingen met een intensieve zorgvraag. Leerlingen worden gezien en gehoord bij Eureka!. We willen weten wat de leerlingen beweegt en wat ze bezighoudt door samen in gesprek te gaan, te luisteren om samen betekenis te geven aan waardevol onderwijs. We tonen lef door leerlingen meer dan alleen onderwijs te bieden om zo tot groei te komen. We vinden het belangrijk dat de leerling zich in de volle breedte kan ontwikkelen. Door gebruik te maken van de rijke leeromgeving die het Vechtdal College te bieden heeft, kunnen wij onderwijs op niveau aanbieden.

Eureka! doet…

Naast ons onderwijs op niveau zetten we binnen deze kleinschalige onderwijssetting vooral in op ‘het mens zijn’. De aanpak is gericht op het ombuigen van het in problemen denken naar het denken in mogelijkheden. ‘Haal meer uit jezelf’. We zien de gehele ontwikkeling van de leerling. Dit doen we door naast de schoolse activiteiten ook aandacht te hebben voor buitenschoolse activiteiten. Leerlingen kunnen een eigen onderwijsprogramma volgen en er is ook aandacht voor groepsvorming bij Eureka!

Het projectteam Eureka! wordt bemenst door: Annemiek Koopman, Carolien Wolff, Fennie Kikkert en Martijn van Goor.

Eureka! is voor...

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn. Daarom bieden we ouders en professionals een webinar aan. Deze vindt plaats op donderdag 25 januari 2024 van 19.00-19.30 uur. Aanmelden kan uiterlijk tot woensdag 24 januari via projectleider Fennie Kikkert; fkikkert@vechtdalcollege.nl o.v.v. ‘Aanmelding webinar’.