Landstede Groep

Zorgadviesteam

Voor een beter begrip van leer- en gedragsproblemen is het soms verstandig met verschillende hulpverleners te overleggen. Dat doen wij binnen het Zorgadviesteam (ZAT) van de school.

Het team bestaat uit:

INTERN

  • de zorgcoördinator, mevrouw A. Koopman
  • de leerlingbegeleiders, de heer B. Oberink, mevrouw I. Lamminga, mevrouw H. Koggel, mevrouw E. Ossel, de heer M. te Raa, mevrouw L. Hulzebosch, mevr. M. Boonstra en mevrouw A. Heron
  • de specialist angst en depressie, mevrouw H. Koggel
  • de begeleiders passend onderwijs, mevrouw A. Koopman, mevrouw I. Hadash

EXTERN

  • de leerplichtambtenaar, mevrouw H. Heerdink
  • de jeugdarts, mevrouw I. Bel
  • de orthopedagoog, mevr. L. Kuipers
  • de maatschappelijk werker van het Samen-Doen-team, afhankelijk van de gemeente waarin de leerling woont/beschikbaarheid
  • de jongerenwerker van De Stuw, mevrouw K. van Ginkel