Landstede Groep

Persoonlijke begeleiding

De coach en de leerlingbegeleider zijn er voor je persoonlijke begeleiding en om je te helpen bij persoonlijke problemen. Zij zijn hier speciaal voor opgeleid. Samen vormen zij de de spil in jouw schoolloopbaan op het Vechtdal College Hardenberg. 

De coach

De coach is er voor de meer persoonlijke begeleiding van uw kind. Hij/zij is de spil in jouw schoolloopbaan bij ons op het Vechtdal College. De coach is op de hoogte van je studieresultaten, je persoonlijke situatie en je thuissituatie. Hij heeft regelmatig contact met al zijn leerlingen en hun ouders. De coach staat altijd open voor een gesprek, zowel met jou als samen met jou en je ouders.

De leerlingbegeleider

Voor meer persoonlijke problemen kun je terecht bij onze leerlingbegeleider. Onze leerlingbegeleiders zijn speciaal voor dit werk opgeleid. Ze zoeken samen met jou naar mogelijkheden om problemen te verwerken of op te lossen. Voorbeelden van problemen waarbij de leerlingbegeleider kan helpen, zijn: faalangst, ruzie, een dip op school of moeilijkheden thuis. De leerling mag alleen of bijvoorbeeld met een vriend of vriendin langskomen. In een aantal gesprekken gaat de leerlingbegeleider samen jou na wat het probleem is, wat je eraan kunt doen en wat de leerlingbegeleider kan bijdragen. Eventueel volgt een verwijzing naar andere hulpverleners.

Bij leerproblemen kan de leerlingbegeleider extra ondersteuning bieden. Hij bekijkt welke hulp het meest passend is en welke zorg onze school kan bieden. Ons uitgangspunt is de leerling zo te helpen dat hij zich optimaal ontwikkelt binnen zijn mogelijkheden.

Vertrouwenspersoon leerlingen

We streven naar een prettige en veilige omgeving voor de leerlingen. Binnen onze school gebeuren mooie dingen, maar de realiteit is dat er zich, helaas, ook minder mooie dingen voordoen. We vinden het belangrijk dat leerlingen hun verhaal kwijt kunnen. Daarom hebben we voor de leerlingen, naast de leerlingbegeleiders, ook een vertrouwenspersoon. Voor de locatie Hardenberg is dat de heer J. Wijkamp.

Pesten

De school wil een prettige omgeving zijn voor iedereen. We willen er alles aan doen om pesten te voorkomen. Tijdens een coach-les wordt het pestprotocol doorgenomen. Wanneer leerlingen betrokken zijn bij pesten, gelden de regels niet alleen op school maar ook onderweg naar huis of buurt. Het is ieder zijn plicht om pesten te melden en actief te bestrijden. De coach en leerlingbegeleiders spelen hierbij een belangrijke rol. We gebruiken hiervoor het instrument No Blame.
Uitgangspunt is: iedereen moet zich thuis voelen. Het belangrijkste uitgangspunt van onze school is: direct actie nemen wanneer we merken dat er gepest wordt. Daarnaast zijn er een paar belangrijke regels die wij bespreken met de leerlingen. De belangrijkste regel is dat bij pesten iedereen de taak heeft de coach te informeren. We willen immers dat iedereen zich thuis voelt in de klas en op school.

Bij pesten zet de coach de volgende stappen:

 • Praten met de gepeste leerling.
 • Contact opnemen met de ouders van de gepeste leerling.
 • Zo nodig informeert de coach de leerlingbegeleider.
  Hij kan de begeleiding overnemen.
 • Afhankelijk van de situatie:
  1. maken we gebruik van de No-Blame Methode, een methode waarbij je een ieder verantwoordelijk maakt,
  2. worden de pester(s) aangesproken,
  3. volgt een gesprek met gepeste leerling en pester(s) samen,
  4. wordt de rest van de (zwijgende) klas op zijn verantwoordelijkheid gewezen en maken de leerlingen afspraken om het pesten te stoppen.

Sociale vaardigheidstraining

Voor veel leerlingen is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een ingrijpende gebeurtenis. Ze krijgen te maken met een nieuw leersysteem, verschillende docenten, andere lokalen. Hoewel de meesten snel wennen, gaat het de eerste tijd soms met vallen en opstaan. Sommige leerlingen vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen. Anderen vinden het lastig om op de juiste manier te reageren op medeleerlingen.

Via een sociale vaardigheidstraining worden ze zich daar bewust van. Vervolgens leren ze hoe ze er anders mee kunnen omgaan. Het zelfvertrouwen groeit daardoor, zodat kinderen zich te midden van anderen weer beter redden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: hoe ga je om met moeilijke persoonlijke of sociale situaties (zoals vervelende reacties van anderen), hoe maak je contact? Door deze oefeningen krijgen kinderen een positiever zelfbeeld. Ze ervaren dat zij er ook mogen zijn.

Hoe gaan wij om met Social Media?

Wij zijn ons ervan bewust dat social media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden zoals o.a. omwonenden en de gemeente. Het Vechtdal College ziet het als haar verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen van social media te benutten alsmede de nadelen bespreekbaar te maken. Social Media vormen onderdeel van onze school. Daarom hebben wij een social media protocol. Het protocol beschrijft wat de school verwacht van leerlingen, ouders en medewerkers als het gaat om het gebruik van social media. Het geeft richtlijnen, die als leidraad dienen voor hoe te handelen op social media. Ook beschrijft het protocol ook duidelijk de grenzen van het toelaatbare en wat de consequenties zijn bij overschrijding van deze grenzen.

Omgaan met faalangst

Faalangstreductietrainers: mevrouw E. Ossel, mevr. L. Hulzebosch
Een verhaal presenteren, een overhoring krijgen of spreekbeurt houden, bezorgt sommige leerlingen kriebels in hun buik. Dat soort spanning is normaal. Maar als leerlingen daar slapeloze nachten van hebben, wordt het een ander verhaal. Mogelijk is er dan sprake van faalangst. In het eerste leerjaar wordt een training gevolgd om beter te leren omgaan met faalangst, waarvoor we gebruik maken het instrument SAQI. Eventueel kan daar later in de schoolloopbaan een individueel vervolg aan gegeven worden. De school onderzoekt of het mogelijk is om intern examenvreestrainingen te organiseren.