Landstede Groep

PlusPunt

Heb je extra hulp nodig? Dan kun je terecht bij PlusPunt: een vaste plek op school waar we je opvangen en begeleiden. Je kunt hier aan de slag met je schoolwerk, hebt er gesprekken met je begeleider, krijgt hulp bij het plannen en het aanleren van leerstrategieën of pauzeren in het lokaal.

Coördinator: de heer H. Boer
Begeleiders passend onderwijs: mevrouw A. Koopman en mevrouw I. Hadash
PlusPunt-assistenten: mevrouw L. Roeten en mevr. M. Altena.


We willen alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voldoende hulp aanbieden. Hiermee geven we vorm aan passend onderwijs. Dat kan ook op een vaste plek waar zorg verleend wordt: het PlusPunt. Leerlingen kunnen er terecht om bijvoorbeeld hulp te krijgen bij plannen, even de drukte van een leerplein te vermijden of een vervolgstap maken wanneer de grens van de remedial teaching is bereikt. Die hulp krijgen ze van twee begeleiders. Verder zijn er drie docenten betrokken bij het PlusPunt en er is een medewerkster die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De medewerkers van het PlusPunt werken onder verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator

Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze schoolkinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.