Landstede Groep

Behaalde leerresultaten

Als school willen wij transparant zijn en voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. De afdeling kwaliteitszorg van het Vechtdal College meet periodiek de onderwijsprestaties en de tevredenheid van ouders en leerlingen. De school voldoet aan alle eisen die de onderwijsinspectie aan ons stelt. Voor meer informatie en inzicht kunt u terecht op de website:
https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/hardenberg/1420/vechtdal-college/resultaten/

Hieronder ziet u één voorbeeld uit Scholen op de kaart (link hierboven)


Overzicht examenuitslagen schooljaar 2020-2021

Exit onderzoek

Aan het einde van hun schooltijd op het Vechtdal College vragen we elke leerling een enquête in te vullen. Op basis van de uitkomsten evalueren we ons beleid en zoeken we naar verbeterpunten.

Magister

De studieresultaten van uw kind kunt u volgen via ons administratiesysteem Magister. Daarvoor heeft u een inlogcode ontvangen bij aanmelding van uw kind. Als u geen inlogcode meer heeft kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie (0523-281326).