Landstede Groep

Havo/vwo

Dit is een klas in het eerste leerjaar waarin je kunt starten als je nog niet zeker weet of je de havo of het vwo aankunt. Je kunt hier uitproberen of je het tempo en het niveau van de vwo-route goed aankunt. Je krijgt lessen op havo- en vwo-niveau. Nadat jouw studieresultaten zijn beoordeeld kies je voor een vervolg in leerjaar 2 op havo- of vwo-niveau. Om toegelaten te worden tot deze klas moet de basisschool een positief advies geven en de eindtoets moet voldoende zijn voor dit niveau.

Onderbouw

Plaatsing
Op advies van de basisschool plaatsen we leerlingen in de voor hen meest geschikte leerroute. Leerlingen van dezelfde basisschool en uit dezelfde regio komen waar mogelijk in dezelfde klas, zodat ze samen naar school kunnen fietsen. Is het leerlingaantal vanuit één basisschool erg groot, dan moeten we soms leerlingen over meer klassen verdelen. Het komt ook voor dat een basisschool adviseert bepaalde leerlingen juist niet bij elkaar in de klas te plaatsen. We zoeken dan in onderling overleg naar de beste oplossing.
Normaal gesproken volgt een leerling de gekozen leerroute tot en met het examen. Soms blijkt deze route te makkelijk of te moeilijk. In dat geval is een wisseling naar een andere leerroute mogelijk. Wisselen gaat soepel omdat in het eerste leerjaar binnen de verschillende leerroutes vrijwel dezelfde vakken worden gegeven (met uitzondering van het gymnasium). Het niveau, de hoeveelheid leerstof en het tempo waarin leerlingen deze krijgen aangeboden, verschillen uiteraard wel per leerroute.

Eerste leerjaar

Het eerste leerjaar slaat de brug tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Aan het eind van de brugklas kunnen leerlingen wisselen van leerroute. In het eerste jaar kun je in drie verschillende leerroutes instromen:

  • de tl/havo-klas
  • de havo/atheneumklas
  • Gymnasium-Plus

De dakpanklassen t/h en h/a
Voor sommige leerlingen in groep acht is de keuze voor vmbo of havo of vwo nog moeilijk te maken. Speciaal voor hen hebben we de zogenoemde dakpanklassen t/h en h/a. De basisschool geeft een advies voor plaatsing. Aan het eind van het eerste leerjaar maken we een definitieve keuze voor een leerroute. Daarbij kijken we zowel naar de leerresultaten als naar de adviezen van de docenten.
We kijken uiteraard ook naar wat de leerling zelf wil. Tijdens de coachlessen en in overleg met de ouders bepalen zij hun eigen keuze. Tijdens de rapportvergadering doet het team een uitspraak over de te vervolgen leerroute. De coach overlegt met de leerling en zijn ouders over de beste keuze.

Gymnasium-Plus

Bovengemiddeld intelligente leerlingen kunnen snel complexe leerstof verwerken. Is de leerstof voor hen onvoldoende uitdagend, dan kunnen ze zich gaan vervelen en gedemotiveerd raken. Deze groep leerlingen bieden wij een extra uitdagend programma aan in de gymnasium-Plus klas, met uiteraard Latijn en ook veel projectonderwijs. Leerlingen kunnen extra cursussen volgen zoals versterkt Engels (Anglia), versterkt Frans (Delf Scolaire) of versterkt Duits (Goethe). Ook kan er meegedaan worden aan MUN’s (Model United Nations, een nabootsing van de grote VN-vergaderingen). Een vast team van docenten begeleidt de gymnasium-Plus klas. De basisschool moet de leerling aanmelden voor de gymnasium-Plus klas. Daarna volgt nog een aanvullende test. Aan het einde van leerjaar 1 wordt bepaald of de leerling verder gaat in gymnasium leerjaar 2 of atheneum leerjaar 2.
Folder GPlus

Tweede en derde leerjaar

Aan het einde van het eerste leerjaar splitst de leerroute vmbo- tl/havo zich in twee leerwegen: vmbo-tl en havo. De leerroute havo/atheneum splitst zich in havo en atheneum. Gymnasiumleerlingen vervolgen na het eerste leerjaar hun leerweg. Plus-leerlingen volgen een meer individueel traject binnen atheneum of gymnasium. Wordt de leerling geplaatst in gymnasium 2, dan krijgt hij naast Latijn ook Grieks, en volgt hij een programma over de culturele invloeden van de Romeinen en Grieken op onze beschaving. Een studiereis naar Rome is een verplicht onderdeel van het gymnasiumprogramma.

Aan het eind van het derde leerjaar kiest iedere leerling havo, atheneum of gymnasium een examenprofiel waarmee hij in de bovenbouw verder gaat. Naast een aantal verplichte vakken volgt de leerling vanaf leerjaar 4 alleen nog de vakken waarin hij examen gaat doen. Er kan een reden zijn om in leerjaar 3 over te stappen naar het MBO. Een overgangsbewijs van havo-3 naar havo-4 biedt toegang tot het MBO.