Landstede Groep

Gymnasium

Ben je intelligent, gemotiveerd, leer je graag en heb je interesse in taal en cultuur? Dan is gymnasium een goede keuze voor jou.

Jij: Slim én zin om te leren, uitdaging van klas 1 tot 6
Wanneer een leerling intelligent en gemotiveerd is en graag leert met interesses voor taal en cultuur, dan is gymnasium een goede keuze. Het voordeel van een gymnasiumopleiding zit in de manier waarop de leerling leert een taal te ontleden en taalstructuren te herkennen. Al in een vroeg stadium doet de leerling academische vaardigheden op. Bij de gymnasiumopleiding krijgt de leerling al Latijn vanaf het eerste leerjaar, gevolgd door Grieks in het tweede leerjaar. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om ook het Plus-programma te volgen.

Eerste leerjaar

Het eerste leerjaar heet ook wel de brugklas. Dit betekent dat je aan het einde van het schooljaar nog kunt wisselen van leerroute. Heb je je aangemeld voor de gymnasiumopleiding, dan start je in de G-Plus-klas.
Alle havo-/vwo-leerlingen krijgen in het eerste leerjaar dezelfde vakken, waarbij je zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden opdoet. De G-Plus-leerlingen volgen het speciale plusprogramma. Afhankelijk van je latere profielkeuze voor de bovenbouw sluit je na de onderbouw bepaalde vakken af.
Aan het einde van het eerste leerjaar kies je samen met je coach en ouders een definitieve leerroute: gymnasium (met of zonder Plus-programma).

Tweede leerjaar

Heb je gekozen voor de gymnasiumopleiding, dan volg je vanaf leerjaar twee je leerweg in een gymnasiumklas. Heb je ook gekozen voor het Plus-traject, dan zit je in een gewone gymnasiumklas, maar volg je daarnaast een Plus-programma met mogelijkheden voor een individueel programma.

Derde leerjaar

In leerjaar 3 kies je een ‘examenprofiel’ (vakkenpakket). Naast een algemeen deel, kun je kiezen uit 4 profielen:

 • Gemeenschappelijk examendeel
  • Nederlands
  • Engels
  • maatschappijleer
  • godsdienst
  • lichamelijke opvoeding (lo)
  • Latijn of Grieks
  • loopbaanoriëntatie – en begeleiding
  • profielwerkstuk
  • studiebegeleiding

 • Vrije deel
  • Een examenvak dat niet in het verplichte deel is gekozen, binnen de gegeven keuzemogelijkheden. Er moet een vak worden gekozen

 • Cultuur en maatschappij vakken
  • geschiedenis
  • wiskunde-A of -C
  • economie of aardrijkskunde
  • een van de volgende vakken: Frans, Duits, kunstvak beeldend, kunstvak muziek, Latijn, Grieks

 • Economie en maatschappij vakken
  • geschiedenis
  • economie
  • wiskunde-A of -B
  • een van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, beco (bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid)

 • Natuur en gezondheid vakken
  • biologie
  • scheikunde
  • wiskunde-A, -B of -BD
  • natuurkunde of nlt (natuur, leven en technologie)

 • Natuur en techniek vakken
  • natuurkunde
  • scheikunde
  • wiskunde-B of -BD
  • een van de volgende vakken: informatica, biologie, wiskunde-D of NLT (natuur, leven en technologie