Landstede Groep

Atheneum

Wil je verder studeren aan de universiteit? Dan is het atheneum jouw plek. Met een atheneumdiploma kun je ook naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Een atheneumopleiding duurt in totaal 6 jaar. Heb je gekozen voor het Plus-traject, dan zit je in een gewone atheneumklas, maar volg je daarnaast een individueel Plus-programma.

Eerste leerjaar

Het eerste leerjaar heet ook wel de brugklas. Dit betekent dat je aan het einde van dat eerste schooljaar nog kunt wisselen van leerroute. Heb je je aangemeld voor de atheneumopleiding, dan start je in de havo-/atheneumklas. Alle havo-/atheneumleerlingen krijgen in het eerste leerjaar dezelfde vakken, waarbij je zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden opdoet. Afhankelijk van je latere profielkeuze voor de bovenbouw sluit je na de onderbouw bepaalde vakken af.

Aan het einde van het eerste leerjaar kies je samen met je coach en ouders een definitieve leerroute:

 • havo
 • atheneum (met of zonder Plus-programma)

Het tweede leerjaar

De brugklas havo/atheneum splitst zich in leerjaar 2 in een havo-route en een atheneum-route.
Havoleerlingen en atheneumleerlingen volgen in aparte klassen lessen, maar krijgen wel dezelfde vakken aangeboden. Binnen het atheneum is de leerstof wel wat moeilijker. Heb je gekozen voor het Plus-traject, dan zit je in een gewone atheneumklas, maar volg je daarnaast een individueel Plus-programma.

Derde leerjaar

In leerjaar 3 kies je een ‘examenprofiel’ (vakkenpakket). Naast een gemeenschappelijk deel, kun je kiezen uit 4 profielen:

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • maatschappijleer
  • culturele en kunstzinnige vorming (ckv)
  • godsdienst
  • Frans of Duits
  • lichamelijke opvoeding (lo)
  • loopbaanoriëntatie en -begeleiding
  • profielwerkstuk
  • studiebegeleiding

 • Vrije deel
  • Een examenvak, dat niet in het verplichte deel is gekozen binnen de gegeven keuzemogelijkheden. Er moet een vak worden gekozen.

 • Cultuur en maatschappij vakken
  • geschiedenis
  • wiskunde-A of -C
  • economie of aardrijkskunde
  • een van de volgende vakken: Frans, Duits, kunstvak beeldend, kunstvak muziek

 • Economie en maatschappij vakken
  • geschiedenis
  • economie
  • wiskunde-A of -B
  • een van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, beco (bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid)

 • Natuur en gezondheid vakken
  • biologie
  • scheikunde
  • wiskunde-A , -B of -BD
  • natuurkunde of nlt (natuur, leven en technologie)

 • Natuur en techniek vakken
  • natuurkunde
  • scheikunde
  • wiskunde-B of -BD
  • een van de volgende vakken: informatica, biologie, wiskunde-D d of NLT (natuur, leven en technologie)