Landstede Groep

Rookvrije school

Sinds augustus 2018 is het Vechtdal College officieel een rookvrije school. Wij doen er alles aan om te voldoen aan deze overheidsverplichting en hechten als onderwijsinstelling veel waarde aan een gezonde en veilige leeromgeving voor al onze leerlingen.

We moesten helaas constateren dat voor de school (op de openbare stoep) toch een aantal leerlingen samenkwamen om te roken en dat zorgde voor een onveilige situatie; het was er druk, waardoor verkeersopstoppingen ontstonden met (bijna) aanrijdingen tot gevolg. Ook was het voor leerlingen, ouders, docenten en bezoekers moeilijk om het terrein op te rijden. Dat moest veranderen.

Wat hebben we gedaan?
Vanaf maandag 7 februari
is de Kiss & Ride-zone voor de school uitgebreid tot aan de straat. Dat betekent dat het trottoir (waar tot voor kort groepjes rokende leerlingen bleven hangen) bij de Kiss & Ride-zone wordt getrokken. En dat betekent dat er daar dus niet meer gerookt mag worden. Om goed zichtbaar te maken dat het terrein alleen bedoeld is voor het wegbrengen en/of ophalen van mensen, hebben wij de volgende acties ondernomen:

  • Er is een nieuw verkeersbord geplaatst om aan te geven waar de nieuwe zone begint en eindigt;
  • De groenstrook voor het schoolgebouw is aangepast, zodat optisch goed zichtbaar is dat de stoep bij de Kiss & Ride-zone behoort;
  • De teamleiders van onze school hebben een-op-een in gesprek met alle leerlingen die op dit moment op de stoep staan te roken gevoerd, om de nieuwe situatie toe te lichten en hen te attenderen op de mogelijkheid voor deelname aan een anti-rookprogramma;
  • In alle klassen wordt door onze coaches een klassengesprek gevoerd om dit onderwerp te bespreken. Op die manier willen we alle leerlingen ook proactief informeren over roken en de mogelijke gevolgen daarvan.

Wij gaan ervan uit dat met deze nieuwe maatregelen alle leerlingen, ouders, docenten en bezoekers weer met een veilig gevoel naar school kunnen.

Mocht u als ouder/verzorger nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de coach van uw kind.