Landstede Groep

Gezonde school


Gezond kiezen gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen. We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten gezond is en voldoet aan de eisen van het Voedingscentrum. In de lessen leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.
De school beschikt over het bronzen certificaat voor de Gezonde School.

En verder hebben we:

  • Een rookvrij schoolterrein.
  • Het keurmerk ‘Gezonde School’ voor het thema ‘Voeding’ en sinds 2016 voor het thema ‘Welbevinden en Sociale Veiligheid’.
  • Een groot aanbod aan sportieve, buitenschoolse activiteiten.

Een gezonde school is ook een veilige school…

  • We bieden trainingen voor onder andere het verbeteren van sociale vaardigheden.
  • We besteden veel aandacht aan het voorkomen van pesten.
  • We besteden veel aandacht aan een fijn en veilig schoolklimaat door middel van kennismakingsmiddagen en groepsvormende activiteiten.