Landstede Groep

Duurzame school

Wij willen met onze medewerkers en leerlingen in gesprek gaan over de vraag: Hoe kunnen we voorzien in de huidige en toekomstige behoeften zonder dat de mensen, de aarde en de economie in gevaar komen? Vanuit dat gesprek over een meer duurzame wereld, willen we ook actief bijdragen.

Duurzaam leren en duurzaamheid leren
We bereiden de leerlingen voor op een plek in de samenleving, waar ze in beweging, in ontwikkeling zullen moeten blijven. Voorbereiden op de samenleving betekent ook dat we willen werken aan verantwoordelijkheid, die elk mens heeft. We willen dat onze leerlingen een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en circulaire economie en zich bewust zijn van de kwetsbaarheid van de aarde. Dit geeft ons een verantwoordelijkheid, niet alleen voor de natuur maar ook voor de manier waarop we met elkaar omgaan.

Een duurzame leefomgeving is voor ons ook de ‘Gezonde School’, het landelijke keurmerk voor gezondheid voor scholen. Het is voor leerlingen en medewerkers een tastbare invulling van duurzaamheid: we maken bewuste keuzes in het voedingsaanbod in kantines, hebben in het onderwijs aandacht voor gezonde en duurzame voeding, besteden meer dan gemiddeld aandacht aan vitaliteit voor lichaam en geest en nemen maatregelen die bijdragen aan een meer duurzame leefomgeving van de school.