Landstede Groep

Leerlingenparticipatie

Jouw stem wordt gehoord! Via de medezeggenschapsraad en de klankbordgroep denken en praten leerlingen mee. Wil je ook meedenken en meepraten, dan ben je van harte welkom!

De leerlingen in de klankbordgroep overleggen en denken mee met de school onder begeleiding van een docent. Daarnaast geeft deze klankbordgroep gevraagd en ongevraagd advies aan de leerling vertegenwoordiging van de Medezeggenschapsraad.

De meerwaarde van leerlingparticipatie.doc