Landstede Groep

Ouders

Alle informatie die speciaal voor u als ouder(s)/verzorger(s) belangrijk is, kunt u hier vinden.

Schoolgids

In de schoolgids vindt u alles wat u moet weten over het Vechtdal College Dedemsvaart.

BVW2604

Rooster en lestijden

We werken met een rooster van 75 minuten. In leerjaar 1 en 2 eindigen de lessen eerder zodat je daarna nog tijd is om met je coach te praten.

Vakanties

Een overzicht van alle vakanties, vrije dagen en roostervrije dagen van dit schooljaar.

BVW8631 Bewerkt

Reglementen en protocollen

Om uw kind een fijne leeromgeving te bieden, hebben wij op het gebied van onderwijs, privacy, veiligheid, klachten, pesten, social media, Magister en de devices diverse protocollen en handleidingen. 

BVW8765 Bewerkt

Ouder Advies Raad

Het Vechtdal College Dedemsvaart heeft een Ouder Advies Raad (OAR). Ouders van leerlingen uit verschillende leerjaren en onderwijssoorten vormen gezamenlijk de OAR.

BVW8871 Bewerkt

Medezeggenschapsraad

Wij hebben een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan voor inspraak, waarbinnen de diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd zijn.De raad bestaat voor de helft uit ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen en voor de helft uit onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

BVW8795 Bewerkt

Kwaliteit

Als school willen wij transparant zijn en voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. Periodiek meet onze kwaliteitsmedewerker de onderwijsprestaties en de tevredenheid van ouders en leerlingen. Daarnaast controleert de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van ons onderwijs.

BVW8997 Bewerkt

Tips

Iedere week plaatsen wij in onze nieuwsbrief een tip of informatie over social media voor ouders. Een overzicht van de tips van dit schooljaar.

BVW8790 Bewerkt (1)