Landstede Groep

Plusdocument en LOB-dossier

Het plusdocument is een opsomming van aspecten van brede vorming. Het laat zien hoe jij je hebt ontwikkeld naast het ‘normale’ schoolprogramma waarmee je een diploma behaalt. Het is onderdeel van je LOB-dossier.

Een plus is moeilijk te definiëren; het is in ieder geval een bijzondere prestatie die je hebt geleverd in het kader van je persoonlijke ontwikkeling in hoe jij in de wereld wil staan. Elke plus op het document is persoonlijk en heeft een verhaal. Een plus komt tot stand door middel van reflectie tussen jou en je coach, jouw persoonlijke ontwikkeling is daarbij leidend.

Het plusdocument is bedoeld om jou in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen. Bij deze onderbouwing kun je gebruikmaken van het aangelegde portfolio, waarin alle bewijslast van de plussen zijn opgeslagen. Dit portfolio vormt een onderdeel van het LOB-dossier.

LOB staat voor LoopbaanOriëntatie & Begeleiding. Door te werken aan de plussen in leerjaar 1 en 2 oriënteer jij je natuurlijk al op je toekomst, maar vanaf leerjaar 3 ga je gericht op stage bij bedrijven. Die stages kies je en bereid je voor met je coach. Daarbij sluit je aan op de talenten en kwaliteiten die in leerjaar 1 en 2 boven tafel kwamen.