Landstede Groep

Op het Vechtdal College Dedemsvaart hechten we waarde aan een goed leef- en leerklimaat op school. Daarom werken we op school met schoolbrede afspraken. Alle verwachtingen hebben betrekking op onze drie pedagogische kernwaarden: Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid.

Deze afspraken en verwachtingen zijn gemaakt met alle betrokkenen bij de school en worden jaarlijks met iedereen geëvalueerd. We zien de school als een afspiegeling van onze maatschappij en willen leerlingen meer bijbrengen dan alleen vakkennis en vaardigheden. We willen onze leerlingen bijvoorbeeld ook bewust van afvalreductie en duurzame energie maken.

Om goed onderwijs te kunnen bieden, hebben zowel leerlingen als docenten behoefte aan duidelijkheid. Door het maken van schoolbrede verwachtingen weet iedereen waar hij aan toe is en streven we naar een optimaal leerklimaat. Door de afspraken in het lokaal en schoolgebouw zichtbaar te maken aan de hand van icoontjes op een poster, zijn ze goed te herkennen. Hierdoor weten leerlingen en docenten welke afspraken en verwachtingen er gelden in de verschillende lokalen en plekken in de school. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het klok-icoon; we spreken hiermee de verwachting uit dat de leerling op tijd is in de les. Uiteraard komt een leerling wel eens te laat en dat heeft consequenties. Door in gesprek te gaan, kunnen we de leerling zich meer bewust laten maken van zijn verantwoordelijkheid.

Onder een leefklimaat verstaan we onder andere de omgang van leerlingen onderling met elkaar binnen, maar ook zeker buiten, de lessen. Voor iedereen is er plek en iedereen mag er zichzelf zijn. We willen leerlingen leren goed om te gaan met ons schoolgebouw. We doen dit in samenwerking met de juniorwerkgroep, bestaande uit leerlingen uit klas 1 en 2. Zij denken en werken hier net zo hard aan mee.

We zijn een school waar we elkaar kennen bij naam en waar we de leerling ‘in beeld’ hebben. We verwachten van onze medewerkers dat zij zich betrokken voelen bij de leerlingen en de locatie. Dat betekent dat ook wíj onze talenten inzetten om de talenten van de leerlingen op alle niveaus te ontwikkelen; een uitdaging die we graag aangaan!

We bieden een veilig schoolklimaat. Veiligheid betekent voor ons ook dat leerlingen en personeel fouten mogen maken en deze mogen herstellen. We werken op basis van gelijkwaardigheid met elkaar. Daar waar een leerling zich thuis voelt en welkom is, wordt de basis gelegd voor goede leerprestaties. Binnen deze context denken we na over kwalitatief goed onderwijs, zorg en begeleiding. Samen maken we de school een fijne plek!