Landstede Groep

Havo

Leer je gemakkelijk? Dan is havo iets voor jou. De havo bereidt je voor op een vervolgstudie in het hbo (hoger beroepsonderwijs). Met een havo-diploma kun je ook overstappen naar de vijfde klas van het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

Leerjaar 1 en 2

Voor de havo kun je instromen in twee verschillende theoretisch gerichte leerroutes: mavo/havo of havo/vwo. Je zit dus in de mavo/havo-klas of de havo/vwo-klas. Aan het einde van het tweede leerjaar kies je samen met je mentor en ouder(s)/verzorger(s) een definitieve leerroute: havo of vwo. Vanaf het tweede leerjaar dagen we je uit het maximale uit jezelf te halen en een goede basis te leggen voor de bovenbouw. 

Leerjaar 3

Ook in het derde leerjaar ben je bezig een basis te leggen voor de bovenbouw. Je kiest een zogenaamd examenprofiel, het vakkenpakket waarmee je examen gaat doen. Naast een gemeenschappelijk deel, kun je kiezen uit vier profielen.

Profiel kiezen

 • Gemeenschappelijk deel voor alle examenprofielen
  • Nederlands
  • Engels
  • maatschappijleer
  • culturele en kunstzinnige vorming (ckv)
  • godsdienst
  • lichamelijke opvoeding (lo)
  • Vrije deel:
  • o.a. godsdienst en nog een ander examenvak

 • Profiel Cultuur en Maatschappij
  • geschiedenis
  • keuze uit Duits of Frans
  • economie of aardrijkskunde
  • een van de volgende vakken: Frans, Duits, kunstvak

 • Profiel Economie en Maatschappij
  • geschiedenis
  • economie
  • wiskunde a (of b)
  • een van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, management en organisatie

 • Profiel Natuur en Gezondheid
  • biologie
  • scheikunde
  • wiskunde a (of b)
  • natuurkunde, aardrijkskunde of natuur, leven en technologie

 • Profiel Natuur en Techniek
  • natuurkunde
  • scheikunde
  • wiskunde b
  • een van de volgende vakken: informatica, biologie, wiskunde d of natuur, leven en technologie

Leerjaar 3 sluit je af met een meesterproef waarin je de kennis en vaardigheden die je afgelopen drie jaar hebt opgedaan maximaal moet gebruiken.

Leerjaar 4

Vanaf leerjaar 4 (de bovenbouw) ga je naar het Vechtdal College in Ommen of Hardenberg. In de onderbouw in Dedemsvaart wordt voor de leerling een stevige basis gelegd om met succes zijn loopbaan op het Vechtdal College in Ommen of Hardenberg te vervolgen. We leren de leerlingen om zo alvast een stap te zetten, die zij later ook zullen ervaren richting hbo of universiteit.