Landstede Groep

Medezeggenschapsraad

Het Vechtdal College heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan voor inspraak, waarbinnen de diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd zijn.De raad bestaat voor de helft uit ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen en voor de helft uit onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

Kijk hier voor meer info over de MR.

Het jaarverslag leest u hier: 

10-30-jv2021-stichting-vechtdal-college-definitief.pdf (landstedegroep.nl)