Landstede Groep

Integratieklas

De integratieklas is een bijzondere samenwerking tussen de Boslust Ommen, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, en het Vechtdal College Dedemsvaart.

Samenwerking

Voor zeer moeilijk lerende kinderen is het vaak niet mogelijk om na regulier basisonderwijs door te stromen naar regulier voortgezet onderwijs. De integratieklas speelt in op de behoefte om leerlingen toch zoveel mogelijk te laten meedoen met het regulier onderwijs.

Zo volgen de leerlingen drie dagen lessen op het Vechtdal College Dedemsvaart, twee dagen per week gaan ze naar de Boslust in Ommen.

Op het Vechtdal College heeft de integratieklas een eigen klaslokaal en een mentor. Daarnaast volgen ze waar mogelijk reguliere lessen, op basis van een individueel lesprogramma.

Leren van elkaar

Voor zowel de leerlingen van de integratieklas als voor de reguliere leerlingen heeft deze gemengde onderwijsvorm meerwaarde. De sociale integratie werkt twee kanten op: leerlingen leren van elkaar. De leerlingen starten altijd in hun eigen lokaal waar ze les krijgen op hun niveau en draaien, daar waar mogelijk, mee in reguliere lessen. De leerlingen van de integratieklas hebben dezelfde pauzes en doen mee aan verschillende activiteiten die we op school organiseren.

Het Vechtdal Dedemsvaart wil een afspiegeling zijn van de maatschappij en dat betekent dat iedereen erbij mag horen. We leren van en met elkaar!