Landstede Groep

Coaching

Bij ons op school combineer je het vaste lesprogramma met een flexibel en persoonlijk programma. Daarbij mag jij, met hulp van je coach, zelf keuzes maken.

Dat is volgens ons de perfecte combinatie om jouw eigen talenten in de maatschappij te ontwikkelen. Daarbij zorgt de coach voor de verbinding tussen onderwijs en jouw talenten.

Elke klas heeft minimaal twee coaches. Je dag begint met een contactmoment van 25 minuten met je coach. In dit startmoment bespreekt de coach veel verschillende thema’s en begeleidt de groep in groepsvorming.

Daarnaast heeft de coach in de middag individuele coachgesprekken met leerlingen. In zo'n coachgesprek begeleidt de coach jou in je leerproces. Samen stel je persoonlijke doelen op. Regelmatig kijk je hierop terug in een coachgesprek en tijdens contactmomenten met je ouder(s)/verzorger(s).