Landstede Groep

PTA en examen

Zit je in leerjaar 3 of 4, dan krijg je te maken met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement.  

Exameninformatie:

Eerste tijdvak centraal schriftelijke examens:

· Donderdag 11 mei t/m dinsdag 30 mei 2023 vmbo 4 TL

· Donderdag 11 mei t/m vrijdag 26 mei 2023 – schooleigen rooster vmbo 4 BB

· Donderdag 11 mei t/m vrijdag 26 mei 2023 – schooleigen rooster vmbo 4 KB

 

Tweede tijdvak centraal schriftelijke examens:

· Maandag 19 juni t/m donderdag 29 juni 2023 vmbo 4 TL

· Maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 – schooleigen rooster vmbo 4 BB

· Maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 – schooleigen rooster vmbo 4 KB

 

Centraal praktische examens beeldende vorming – schooleigen rooster:

· Woensdag 29 maart vmbo 4 TL

· Maandag 3 april

· Woensdag 5 april

 

Centraal schriftelijke en praktische examens – schooleigen rooster:

· Dinsdag 8 t/m donderdag 10 mei 2023 vmbo 4 KB en BB

 

NB van 26 mei t/m 8 juli 2023 houden we ruimte voor eventuele noodscenario’s.

Het is dus een risico om dan al een vakantie te plannen…

 

Examenuitslagen:

· Woensdag 14 juni 2023: examenuitslag eerste tijdvak: vmbo 4.

· Donderdag 6 juli 2023: examenuitslag tweede tijdvak: vmbo 4

 

Diploma-uitreiking:

· Dinsdag 11 juli 2023: Basis, Kader en TL

 

Een interessante tip voor de leerlingen die dit jaar examen doen! Het College voor Toetsen en Examens geeft op de website www.mijneindexamen.nl informatie aan de examenkandidaten. Deze mobiele website/app biedt op maat informatie aan over het centraal examen. Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn in de app te vinden. www.mijneindexamen.nl is optimaal voor de smartphone, maar ook geschikt voor de laptop of een digitaal schoolbord zodat deze ook klassikaal door de coach gebruikt kan worden. 

Deze zijn uitgereikt aan alle examenkandidaten.

Examengids basis/kader

Examengids mavo

PTA's

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staan een aantal gegevens en regels die gelden voor de toetsen, de praktische opdrachten en de handelingsdelen van de verschillende vakken. De PTA's voor vmbo en mavo:

Vmbo-basis
PTA basis 3 2022-2023
PTA basis 4 2022-2023

Vmbo-kader
PTA kader 3 2022-2023
PTA kader 4 2022-2023

Mavo
PTA MAVO 3 - 2022-2023
PTA MAVO 4- 2022-2023

Examen

210623-reglement-commissie-van-beroep-voor-examens.pdf (landstedegroep.nl)