Landstede Groep

PTA en examen

Zit je in leerjaar 3 of 4, dan krijg je te maken met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement.  

Exameninformatie:

Eerste tijdvak centraal schriftelijk examens:

·       Dinsdag 14 mei t/m maandag 27 mei 2024 vmbo 4 TL

·       Dinsdag 14 mei t/m donderdag 23 mei 2024 – schooleigen rooster vmbo 4 BB

·       Dinsdag 14 mei t/m donderdag 23 mei 2024 – schooleigen rooster vmbo 4 KB

 

 

Tweede tijdvak centraal schriftelijk examens:

·       Dinsdag 18 juni t/m dinsdag 25 juni 2024 vmbo 4 TL

·       Dinsdag 18 juni t/m dinsdag 25 juni 2024 – schooleigen rooster vmbo 4 BB

·       Dinsdag 18 juni t/m dinsdag 25 juni 2024 – schooleigen rooster vmbo 4 KB

 

NB van 28 mei t/m 1 juli 2024 houden we ruimte voor eventuele noodscenario’s.

Het is dus een risico om dan een vakantie te plannen…

 

 

Examenuitslagen:

·       Woensdag 12 juni 2024: examenuitslag eerste tijdvak: vmbo 4

·       Dinsdag 2 juli 2024: examenuitslag tweede tijdvak: vmbo 4

 

 

 

Diploma-uitreiking:

·       Dinsdag 9 juli 2024:vmbo 4 TL 

·       Woensdag 10 juli 2024: vmbo 4 BB en 4 KB

 

 

Een interessante tip voor de leerlingen die dit jaar examen doen!
Het College voor Toetsen en Examens geeft op de website
www.mijneindexamen.nl informatie aan de examenkandidaten. Deze mobiele website/app biedt op maat informatie aan over het centraal examen. Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn in de app te vinden.
www.mijneindexamen.nl is optimaal voor de smartphone.

Examengids

Examengids basis-kader 2024
Examengids mavo 2024

PTA's

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staan een aantal gegevens en regels die gelden voor de toetsen, de praktische opdrachten en de handelingsdelen van de verschillende vakken. De PTA's voor vmbo en mavo:

Vmbo-basis
PTA basis 3 2023-2024
PTA basis 4 2023-2024

Vmbo-kader
PTA kader 3 2023-2024
PTA kader 4 2023-2024

Mavo
PTA MAVO 3 - 2023-2024
PTA MAVO 4- 2023-2024

Examen

210623-reglement-commissie-van-beroep-voor-examens.pdf (landstedegroep.nl)