Landstede Groep

Ouder Advies Raad (OAR)

Het Vechtdal College Dedemsvaart heeft een Ouder Advies Raad (OAR). Ouders van leerlingen uit verschillende leerjaren en onderwijssoorten vormen gezamenlijk de OAR.

De OAR functioneert als klankbord voor de school en geeft advies aan de schoolleiding. De OAR heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Samen met de teamleider vergadert de OAR vijf keer per jaar, waardoor er regelmatig contact is tussen school en ouder(s)/verzorger(s). Onderwerpen waarover de OAR vergadert zijn onderwijsontwikkelingen, beleidszaken, zorg op school, veiligheid, lesuitval en onderwijsvernieuwing.

De OAR denkt mee en wil een sparringpartner zijn. Zo fungeert de OAR als verbindende schakel tussen de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen en de schoolleiding. En draagt de OAR een steentje bij aan een school met een goed leer- en werkklimaat en een veilige sfeer voor onze kinderen.

Samenstelling

De OAR bestaat uit:

mw. W. Kempenaar
mw. P. Moes
mw. Y. Nuvelstijn
mw. H. Pijlman
mw. J. de Weerd

Nieuwe leden gezocht
Wilt u actief meedoen? De OAR zoekt nog versterking. Mail voor meer info naar ouderadviesraad-dv@vechtdalcollege.nl.

Altijd op de hoogte

De leden van de OAR ontmoeten u graag op de open dag of tijdens andere thema- en ouderavonden. U kunt ons daar altijd aanspreken. Daarnaast komen de onderwerpen die we bespreken in de nieuwsbrief, zodat u weet wat er speelt bij de OAR.

Meepraten of suggesties?

Wilt u meedenken? Of heeft u opmerkingen/suggesties en adviezen die de OAR kan inbrengen in de vergaderingen? Laat dan uw stem horen! Daarmee helpt u de OAR. Mail naar ouderadviesraad-dv@vechtdalcollege.nl. De leden horen graag van u!