Landstede Groep

Kwaliteit

Als school staan we voor goed onderwijs. Bij alles wat we doen, gaan we bij onszelf na: doen we de dingen goed en doen we dit naar tevredenheid van ons zelf, de leerlingen en ouders van onze leerlingen? Met grote regelmaat evalueren wij ons onderwijs en stellen we met elkaar heldere ontwikkeldoelen. Bij deze doelen houden we voortdurend voor ogen wat voor ons goed onderwijs inhoudt: een leerling laten ontwikkelen op de gebieden van kennis, vaardigheden, sociaal-emotioneel ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling (brede vorming). Als school focussen we ons op goed onderwijs en dat de resultaten ook goed zullen zijn! Hieronder volgen een aantal gegevens die dit ook bevestigen!

Instroom-, doorstroom- en uitstroomresultaten

In leerjaar 1 en 2 blijft vrijwel geen leerling zitten (zie de figuur). We streven naar maatwerk, dus mocht een leerling in klas 1 niet op zijn plek zitten, dan bevorderen we de leerling naar een naastgelegen leerroute. Als het voor de leerling beter is om het jaar over te doen, dan is dit een besluit die genomen wordt op basis van gesprekken met ouders. Vaak is er in dit soort gevallen sprake van complexe problematiek.

Het figuur hieronder laat zien dat veel van onze leerlingen in leerjaar 3 op het niveau zitten zoals ze meegekregen hebben vanuit de basisschool. Een aantal leerlingen zitten boven dit niveau, andere leerlingen zitten onder dit niveau. In vergelijking met het landelijk gemiddelde zitten we boven de benchmark met het aantal leerlingen die in leerjaar 3 boven het niveau zitten wat ze vanuit de basisschool hebben meegekregen.

Goed onderwijs geven vertaalt zich moeilijk tot heldere overzichten, maar het onderstaande overzicht van slagingspercentages zou je als conclusie kunnen nemen over hoe goed onderwijs zich vertaalt naar goed resultaten. De afgelopen 4 jaar heeft de school een 100% slagingspercentage voor de richting Basis, kader en Mavo! Dit resultaat ligt boven de landelijke resultaten.

Overige interne resultaten

Naast de overzichten hierboven zijn er hier (Vechtdal College (Dedemsvaart) | Scholen op de kaart) nog meer overzichten en informatie te lezen die onderbouwen dat we met elkaar als school goed onderwijs geven. Hier zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders, veiligheid en het inspectieoordeel te vinden.