Landstede Groep

Onze visie

Onze school biedt een breed aanbod van leerwegen aan, van basis tot vwo.

Binnen alle leerwegen bieden we goed en afwisselend onderwijs. Het verschil willen we maken door uw kind steeds meer zelf regie en verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn ontwikkeling.

Het Vechtdal College Dedemsvaart is een open christelijke school. Leerlingen werken aan een portfolio en aan een plusdocument. Het plusdocument is een opsomming van aspecten van brede vorming. Het laat zien hoe een leerling zich heeft ontwikkeld naast het normale schoolprogramma waarmee hij een diploma behaalt. De kernwaarden van de school zijn verantwoordelijk, nieuwsgierig en talentbewust. Maar wat is dat dan?

Verantwoordelijk

Wij vinden een leerling verantwoordelijk als hij zich bewust is van zijn taken en/of plichten binnen het leerproces en hier op aangesproken kan worden. Hij neemt regie over zijn eigen leerproces, waarbij hij een actieve werkhouding heeft, verschillende leerstrategieën gebruikt en samenwerkt, waarna hij reflecteert op zijn eigen gedrag en handelen en van daaruit zijn vervolgstappen bepaalt.

Nieuwsgierig

De nieuwsgierige leerling wil graag weten. De leerling is van binnenuit gemotiveerd en wil uitdagingen aangaan vanuit een onderzoekende houding, waarbij hij kritisch kijkt naar informatie, anderen en zichzelf.

Talentbewust

De leerling die talentbewust is, is zich bewust van zijn normen en waarden, persoonlijkheidskenmerken, schoolse vaardigheden en kent zijn persoonlijke voorkeuren en kwaliteiten. Wij zorgen voor stimulerende omgevingen, ervaringen en interactie, zodat hij zijn voorkeuren en kwaliteiten kan ontwikkelen.

Midden in de samenleving

Wij willen een plek van betekenis zijn voor leerlingen, maar ook medewerkers, met uitstraling naar buiten toe. Op deze plek worden leerlingen uitgedaagd om te werken aan een brede ontwikkeling.

Thema’s als duurzaamheid, bewust leven en maatschappelijk bewustzijn vinden we van belang. Op school besteden we aandacht aan deze onderwerpen en stimuleren we leerlingen om een eigen visie hierop te ontwikkelen. Dit doen we door samen met een coach, schoolgenoten en de Dedemsvaartse omgeving na te denken over hoe ze zich willen verhouden tot een ander en die omgeving.

De leerling vormt zichzelf alleen maar op die momenten dat hij echt de relatie aangaat en zijn eigen stem laat horen en met aandacht bij de mensen en de dingen is die hij op dit moment op zijn pad vindt. Het is iets dat gebeurt tussen mensen. In ons onderwijs hebben we hier nadrukkelijk aandacht voor en proberen we deze momenten zoveel mogelijk plaats te laten vinden.

Leerlingen krijgen op onze school de ruimte om hun talenten te ontdekken en deze vervolgens in te zetten voor zichzelf en hun omgeving. Op onze school wordt de leerling uitgedaagd om een droom te formuleren en bieden we hem binnen ons onderwijsaanbod de ruimte om deze na te jagen onder begeleiding van een persoonlijke coach. Op deze wijze wordt leren op het Vechtdal College Dedemsvaart pas echt betekenisvol!