Landstede Groep

Leerlingen

Als jij je fijn voelt op school, kun je ook beter leren. Daarom hebben we een aantal belangrijke zaken op een rij gezet zodat jij snel kunt starten. Verder vinden we het belangrijk dat je bij ons school goed kunt leven en leren. Daarom hebben we een aantal schoolregels en heb jij rechten en plichten. Natuurlijk vinden we het ook belangrijk dat je jouw ideeën en klachten over onze school deelt. Dat kan via de leerlingenraad.

 

Info voor een snelle start

Voor een snelle start heb je een device nodig. Je krijgt ruim op tijd te horen hoe je deze kunt bestellen en hoe je accounts en wachtwoorden aan moet maken. 

DSC 4947

Leerlingenraad

Jouw stem wordt gehoord! Deel jouw ideeën of klachten over de school met de leerlingenraad. Wil je ook meedenken en -praten, dan ben je van harte welkom. Jouw stem telt!

DSC 4888

Schoolregels

Regels zijn natuurlijk nooit een doel op zich. Je moet ze zien als een middel om de zaken soepel te laten verlopen. Als je dagelijks met veel mensen bij elkaar op één plaats bent, kun je eigenlijk niet zonder regels. Als iedereen meewerkt aan een goede leef-, leer- en werksfeer in de school, dan hoeven we niet steeds terug te vallen op de regels. En merk je nauwelijks dat ze er zijn! Meer weten? Kijk hier.

Rechten en plichten

Een overzicht van rechten en plichten en de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren is terug te vinden het in leerlingenstatuut. De Medezeggenschapsraad heeft in maart 2023 het leerlingenstatuut 2023-2025 goedgekeurd.

Verlof

Het kan zijn dat je ouder(s)/verzorger(s) vrij willen vragen buiten de schoolvakanties om. In de Leerplichtwet staat dat je nooit zomaar van school weg mag blijven. In een aantal gevallen is er een uitzondering op deze regel mogelijk. Meer weten? Kijk hier.

DSC 5125 (1)