Landstede Groep

Vwo (+)

Zit jij op het vwo en wil je ontdekken wat je interesseert en kunt? Dan kun je vwo+ doen. Het vwo+-programma is bedoeld voor leerlingen van leerjaar 1 tot en met 6.

Filmpje vwo+

Leerjaar 1 en 2

In leerjaar 1 en 2 krijg je 2 projecturen en 1 begeleidingsuur per week (leerjaar 1 Studievaardigheden en leerjaar 2 Anglia). Tijdens deze uren maak je kennis met diverse onderwerpen en vaardigheden, zodat je later in de bovenbouw weet waar je interesse ligt en waar je verder kunt kiezen voor verdieping. Je krijgt vwo+-uren in plaats van het pgp-programma dat andere leerlingen in de onderbouw volgen ter ondersteuning.

Leerjaar 3

Vanaf leerjaar 3 krijgt het programma een individuele karakter en ontvang je een les-uitkaart. Deze kun je inzetten voor projecten naar keuze, afhankelijk van je interesse. Zowel voor het afsluiten van de onderbouw  en als voor het afsluiten van de bovenbouw krijg je een certificaat.

Tijdens de informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) waarmee wij het schooljaar afsluiten, presenteren alle vwo+-leerlingen op de informatiemarkt hun projecten. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen daar ook vragen stellen aan de leerlingen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Enkele projecten


Bureau Talent

Speciale projecten voor slimme leerlingen. In leerjaar 2 gaan leerlingen met een project naar keuze aan de slag. Meer weten? Kijk hier.

Talentmaximalisatie

Projectmiddagen bij de Universiteit Twente en hogeschool Saxion. Meer weten? Kijk hier.

Anglia

Engels is een taal die over de hele wereld wordt gesproken. In veel vervolgstudies of beroepen is Engels heel belangrijk. Zeker als het gaat om internationale contacten. In de brugklas krijg je natuurlijk het vak Engels, maar als je daar een schepje bovenop wilt doen is Anglia misschien iets voor jou.
Anglia start in leerjaar 2. Het is een programma waarbij je werkt op jouw eigen niveau. Je krijgt iedere week 1 uur Anglia. Tijdens dit lesuur wordt je voorbereid op het examen. De nadruk ligt niet alleen op de vaardigheden (het spreken, schrijven, luisteren en lezen), maar ook op een accuraat gebruik ervan. Aan het eind van ieder schooljaar doe je examen op jouw niveau. Meer weten? Kijk hier.

Model United Nations (MUN)

Een Model United Nations (MUN)-conferentie is een simulatie van de Verenigde Naties (VN). Tijdens een MUN vertegenwoordig elke leerling een land in een bepaalde commissie. Je debatteert dan met andere ‘delegatieleden’ over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld Global Terrorism) en je bespreekt de bijbehorende problemen. Samen probeer je dan tot oplossingen te komen. Een MUN vindt altijd in het Engels plaats. Je leert dus heel veel tijdens zo’n MUN! Naast presenteren en debatteren verbeter je ook jouw Engels.

Het Vechtdal College Ommen neemt deel aan vijf MUN’s. Na onze eigen ‘voorbereidings’-MUN mag je deelnemen aan LmunA (in Arnhem), Hmun (in Haarlem) of BonaMUN (Leiden) en/of Olmun (in Oldenburg, Duitsland). Om deel te kunnen nemen aan een MUN moet je lessen missen. Dit kan natuurlijk alleen als je goede cijfers haalt en deze lessen dus ook kùnt missen.

Meer weten? Kijk hier voor MUN, hier voor LmunA, hier voor Hmun, hier voor BonaMUN en hier voor Olmun.

Model European Parliament (MEP)

MEP is eveneens een simulatieconferentie, maar dan van het Europees Parlement. Het lijkt in veel opzichten op een MUN, maar het grootste verschil is dat je geen land vertegenwoordigt, maar je eigen mening. Ook is het helemaal in het Nederlands. MEP vindt plaats in het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. De beste leerlingen (sowieso van elke school één) gaan door naar de landelijke conferentie. MEP is alleen voor vierdeklassers en vindt plaats in april. Meer weten? Kijk hier.

Uitwisseling India

Het Vechtdal College Ommen heeft een uitwisseling met Pawar Public School in Bhandup (Mumbai, India). Medio mei komen leerlingen van deze school naar Ommen. Leerlingen uit vwo-3 vangen hen op. Meestal blijven ze een week in Ommen. De Indiase leerlingen bezoeken onze school en zij moeten onderzoek doen naar onze cultuur. Daarbij willen wij ze altijd graag dingen van ons land en onze cultuur laten zien.

Als je in vwo-4 zit, mag je een tegenbezoek afleggen. Jij verblijft dan bij de leerlingen die in mei bij jou zijn geweest. Tijdens het tegenbezoek krijg je een goed beeld van het schoolsysteem in India, maar ook van de Indiase cultuur en de gewoontes. Tijdens de uitwisseling werk je aan een project (ejournal). 

Het eerste contact met India wordt echter al gelegd in de tweede klas. Dan werk je in een groep aan een onderzoek dat je presenteert via een Weebly-site. Alle leerlingen uit klas 2 die vwo+ doen, doen hier aan mee. Zo kun je kijken of een uitwisseling iets voor jou is. 

Debatclub

De debatclub komt wekelijks bijeen om te debatteren over diverse (actuele) stellingen. Samen werken we toe naar de wedstrijd 'Op weg naar Het Lagerhuis' dat jaarlijks plaatsvindt in het provinciehuis in Overijssel in Zwolle.
Hier strijden we samen tegen andere scholen uit Overijssel middels een 1-op-1-debat, een 360-debat en het houden van een V-rede (betoog over een onderwerp naar keuze, gericht op jouw toekomstdroom van de wereld). De beste school gaat naar de landelijke wedstrijd, BNNVARA zendt de finale hiervan uit. De organisatie ligt in handen van Het Debatbureau en Stichting HOPE XXL. Meer weten? Kijk hier.