Landstede Groep

Jaarplanners, PTA en examen

Zit je in leerjaar 3, 4, 5 of 6, dan krijg je te maken met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement. Ook handig: de jaarplanners. 

Jaarplanners

In de jaarplanner staat per vak per periode wat aan de orde komt, hoe we het toetsen en of het al of niet onderdeel is van het examendossier. Een overzicht van de jaarprogramma's van de verschillende vakken:

Havo
Totaalbestand jaarplanners havo 4 2021-2022.pdf
Totaalbestand jaarplanners havo 5 2021-2022.pdf

Vwo
Totaalbestand jaarplanners vwo 4 2021 2022.pdf
Totaalbestand jaarplanners vwo 5 2021 2022.pdf
Totaalbestand jaarplanners vwo 6 2021 2022.pdf

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staan een aantal gegevens en regels die gelden voor de toetsen, de praktische opdrachten en de handelingsdelen van de verschillende vakken.

De toetsen die niet in het examendossier zitten, tellen wel mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar. Per vak wordt aangegeven hoe het jaarcijfer tot stand komt. Het PTA geldt voor één jaar.

Vmbo
PTA VMBO-BASIS-3 schooljaar 2021-2022.pdf
PTA VMBO-KADER-3 schooljaar 2021-2022.pdf
PTA VMBO-T3 schooljaar 2021-2022.pdf
PTA VMBO-BASIS-4 schooljaar 2021-2022.pdf
PTA VMBO-KADER-4 schooljaar 2021-2022.pdf
PTA VMBO-T4 schooljaar 2021 2022 - 1.pdf

Havo
PTA HAVO-4 schooljaar 2021-2022.pdf
PTA HAVO-5 schooljaar 2021-2022.pdf

Vwo

PTA vwo-4 schooljaar 2021-2022

PTA vwo-5 schooljaar 2021-2022

PTA vwo-6 schooljaar 2021-2022

 

Examen

Het examenreglement:
2021-2022 Examenreglement Vechtdal College Ommen (def.).pdf

 

Examenboekjes

In het examenboekje voor alle examenleerlingen staat informatie over het Centraal Examen, zoals afspraken en het rooster voor de examenperiode:

Examenboekje VMBO 4 Basis Kader 2022

Examenboekje VMBO 4 T+ 2022

Examenboekje 2022 Havo 5

Examenboekje 2022 Atheneum 6