Landstede Groep

Jaarplanners, PTA en examen

Zit je in leerjaar 3, 4, 5 of 6, dan krijg je te maken met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement. Ook handig: de jaarplanners. 

Jaarplanners:

In de jaarplanner staat per vak per periode wat aan de orde komt, hoe we het toetsen en of het al of niet onderdeel is van het examendossier. Een overzicht van de jaarprogramma's van de verschillende vakken volgt z.s.m. 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA):

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staan een aantal gegevens en regels die gelden voor de toetsen, de praktische opdrachten en de handelingsdelen van de verschillende vakken.

De toetsen die niet in het examendossier zitten, tellen wel mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar. Per vak wordt aangegeven hoe het jaarcijfer tot stand komt. Het PTA geldt voor één jaar.

PTA vmbo-basis-3
PTA vmbo-basis-4

PTA vmbo-kader-3
PTA vmbo-kader-4

PTA vmbo-theoretische leerweg leerjaar 3
PTA vmbo-theoretische leerweg leerjaar 4

PTA havo-4
PTA havo-5

PTA vwo-4 (9 november)
PTA vwo-5
PTA vwo-6 (9 november)

Examen

Het examenreglement LandstedeGroep VO