Landstede Groep

Jaarplanners, PTA en examen

Zit je in leerjaar 3, 4, 5 of 6, dan krijg je te maken met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement. Ook handig: de jaarplanners. 

Jaarplanners:

In de jaarplanner staat per vak per periode wat aan de orde komt, hoe we het toetsen en of het al of niet onderdeel is van het examendossier. Een overzicht van de jaarprogramma's van de verschillende vakken:

Havo

Totaalbestand Jaarplanners H4 2022-2023

Totaalbestand Jaarplanners H5 2022-2023

 

 

Vwo

Totaalbestand Jaarplanners V4 2022-2023

Totaalbestand Jaarplanners V5 2022-2023

Totaalbestand Jaarplanners V6 2022-2023

 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA):

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staan een aantal gegevens en regels die gelden voor de toetsen, de praktische opdrachten en de handelingsdelen van de verschillende vakken.

De toetsen die niet in het examendossier zitten, tellen wel mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar. Per vak wordt aangegeven hoe het jaarcijfer tot stand komt. Het PTA geldt voor één jaar.

 

Vmbo

Totaalbestand PTA vmbo-basis leerjaar 3 (incl. voorwoord)

Totaalbestand PTA vmbo-kader leerjaar 3 (incl. voorwoord)

Totaalbestand PTA vmbo-theoretische leerweg 3

 

Totaalbestand PTA vmbo-basis leerjaar 4 (incl. voorwoord)

Totaalbestand PTA vmbo-kader leerjaar 4 (incl. voorwoord)

Totaalbestand PTA T4

 

Havo

Totaalbestand PTA H4 2022 2023 1

Totaalbestand PTA H5 2022 2023

 

Vwo

Totaalbestand PTA V4 2022 2023

Totaalbestand PTA V5 2022 2023

Totaalbestand PTA V6 2022 2023 (1)

Examen

Het examenreglement: Examenreglement Landstede Groep VO 22 23 (1)

 

Examens:

Eerste tijdvak centraal schriftelijke examens:
• Donderdag 11 mei t/m vrijdag 26 mei 2023: vmbo 4 GL/TL havo 5 en vwo 6
• Maandag 22 mei t/m vrijdag 26 mei 2023: schooleigen rooster vmbo 4 BB/KB

Tweede tijdvak centraal schriftelijke examens:
• Maandag 19 juni t/m vrijdag 30 juni 2023: vmbo 4 GL/TL havo 5 en vwo 6
• Maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni 2023: schooleigen rooster vmbo 4 BB/KB

Centraal praktische examens beeldende vakken – schooleigen rooster:
• Zondag 1 januari t/m 22 mei 2023: vwo 6 Centraal praktische examens beeldende vorming – schooleigen rooster.
• Maandag 13 maart t/m 25 mei 2023: vmbo 4 GL/TL.

Centraal schriftelijke en praktische examens – schooleigen rooster:
• Maandag 3 april t/m vrijdag 21 juli 2023: vmbo 4 GL/TL, BB/KB.

NB van 26 mei t/m 8 juli 2023 houden we ruimte voor eventuele noodscenario’s.
Het is dus een risico om dan al een vakantie te plannen.

Examenuitslagen:
• Woensdag 14 juni 2023: examenuitslag eerste tijdvak: vmbo 4, havo 5, vwo 6.
• Donderdag 6 juli 2023: examenuitslag tweede tijdvak: vmbo 4 havo 5, vwo 6.

Diploma-uitreikingen:
• Maandag 17 juli 2023: vmbo 4.
• Dinsdag 18 juli 2023: havo 5 en vwo 6.

Een interessante tip voor de leerlingen die dit jaar examen doen!
Het College voor Toetsen en Examens geeft op de website www.mijneindexamen.nl informatie aan de examenkandidaten. Deze mobiele website/app biedt op maat informatie aan over het centraal examen. Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn in de app te vinden.
www.mijneindexamen.nl is optimaal voor de smartphone, maar ook geschikt voor de laptop of een digitaal schoolbord zodat deze ook klassikaal door de coach gebruikt kan worden.
Mijneindexamen.nl

Examenreglement:

Examenreglement Landstede Groep VO 22-23 Ommen