Landstede Groep

Jaarplanners, PTA en examen

Zit je in leerjaar 3, 4, 5 of 6, dan krijg je te maken met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement. Ook handig: de jaarplanners. 

Jaarplanners

In de jaarplanner staat per vak per periode wat aan de orde komt, hoe we het toetsen en of het al of niet onderdeel is van het examendossier. Een overzicht van de jaarprogramma's van de verschillende vakken:

Havo

Totaalbestand Jaarplanners H4 2022-2023

Totaalbestand Jaarplanners H5 2022-2023

 

 

Vwo

Totaalbestand Jaarplanners V4 2022-2023

Totaalbestand Jaarplanners V5 2022-2023

Totaalbestand Jaarplanners V6 2022-2023

 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staan een aantal gegevens en regels die gelden voor de toetsen, de praktische opdrachten en de handelingsdelen van de verschillende vakken.

De toetsen die niet in het examendossier zitten, tellen wel mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar. Per vak wordt aangegeven hoe het jaarcijfer tot stand komt. Het PTA geldt voor één jaar.

 

Vmbo

Totaalbestand PTA vmbo-basis 3

Totaalbestand PTA vmbo-kader 3

Totaalbestand PTA vmbo-theoretische leerweg 3

 

Totaalbestand PTA Basis 4

Totaalbestand PTA Kader 4

Totaalbestand PTA T4

 

Havo

Totaalbestand PTA H4 2022 2023

Totaalbestand PTA H5 2022 2023 (1)

 

Vwo

Totaalbestand PTA V4 2022 2023

Totaalbestand PTA V5 2022 2023

Totaalbestand PTA V6 2022 2023 (1)

Examen

Het examenreglement:

Examenreglement Landstede Groep VO 22 23 (1)

Examenboekjes

In het examenboekje voor alle examenleerlingen staat informatie over het Centraal Examen, zoals afspraken en het rooster voor de examenperiode: