Landstede Groep

In leerjaar 3 kies je een examenprofiel (vakkenpakket) voor leerjaar 4 (bovenbouw). Naast een verplicht gemeenschappelijk deel, kies je een profieldeel en een vrij deel.

Gemeenschappelijk deel

 • Nederlands
 • Engels
 • maatschappijleer
 • culturele en kunstzinnige vorming (ckv)
 • godsdienst
 • lichamelijke opvoeding (lo)
 • profielwerkstuk
 • loopbaan oriëntatie begeleiding (lob)
 • studiebegeleiding

Profieldeel

Cultuur en Maatschappij

 • geschiedenis
 • keuze uit Duits of Frans
 • keuze uit economie of aardrijkskunde
 • één van de volgende vakken: Frans, Duits, kunstvak

Economie en Maatschappij

 • geschiedenis
 • economie
 • wiskunde a of b (na overleg met decaan)
 • één van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, bedrijfseconomie

Natuur en Gezondheid

 • biologie
 • scheikunde
 • keuze uit wiskunde a of b
 • keuze uit natuurkunde of aardrijkskunde

Natuur en Techniek

 • natuurkunde
 • scheikunde
 • wiskunde b
 • één van de volgende vakken: informatica, biologie of wiskunde d

Vrij deel

Eén vak kiezen uit:

Cultuur en Maatschappij
Frans, Duits, economie, aardrijkskunde, kunstvak, biologie, informatica of wiskunde a.

Economie en Maatschappij
Frans, Duits, aardrijkskunde, kunstvak, bedrijfseconomie, biologie of informatica.

Natuur en Gezondheid
Duits, economie, aardrijkskunde, kunstvak, informatica, natuurkunde of wiskunde d (alleen in combinatie met wiskunde b).

Natuur en Techniek
Duits, economie, kunstvak, biologie, informatica of wiskunde d (alleen in combinatie met wiskunde b).