Landstede Groep

Passend onderwijs

Bij ons sta je er nooit alleen voor. Zo begeleidt een persoonlijke mentor je bij alle stappen die je zet. En heb je extra hulp nodig vanwege bijvoorbeeld dyslexie? Dan kun je terecht bij ons team van specialisten. We doen er alles aan om je te ondersteunen, zodat jij je doel bereikt. Samen komen we verder. Vaak kun je meer dan je denkt!

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs dat past, dat aansluit bij een leerling. Soms is hiervoor extra ondersteuning nodig. Om alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken reguliere middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs samen in samenwerkingsverbanden. Het Vechtdal College Ommen valt onder het samenwerkingsverband ‘Noordoost-Overijssel'.

Het samenwerkingsverband heeft vastgesteld welke basisondersteuning scholen in onze regio moeten bieden. Samen zorgen de scholen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen die gebruik moeten maken van extra ondersteuning, passend onderwijs kunnen volgen.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat wat het Vechtdal College Ommen kan doen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en welke ambities wij hebben op het gebied van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel speelt ook een rol bij de toelating. Kijk hier voor ons schoolondersteuningsprofiel.

Meer weten?
Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) nog vragen over passend onderwijs, dan kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek op school. Samen met u zorgen we voor een passende onderwijsplek voor uw kind.