Landstede Groep

De decaan

De decaan begeleidt jou bij verschillende keuzemomenten. De decaan voert gesprekken met jou zodat je een beeld krijgt van jouw studie- en beroepsmogelijkheden. Verder organiseert de decaan voorlichtingsavonden en een aantal manifestaties. De decaan heeft een eigen kamer waar je kunt binnenlopen voor een gesprek of voor het maken van een afspraak.

In het onderwijs rijd je als het ware op een brede snelweg of 'rijstroken': vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-theoretisch, havo en vwo. Tijdens de rit kun je soms van rijstrook wisselen en onderweg heb je ook 'afslagen', waar je een keuze moet maken. Hierbij krijg je advies van de vakdocenten, de coach begeleidt het hele proces. Toch blijft het kiezen van de juiste richting soms moeilijk en daarom krijg je ondersteuning van de schooldecaan.

De decaan is dus een docent die jou bij verschillende keuzemomenten begeleidt. De decaan voert gesprekken met jou en je ouder(s)/verzorger(s) over je wensen, ambities en mogelijkheden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf een beeld krijgt van jouw studie- en beroepsmogelijkheden. Ook praat de decaan met jou in een latere fase van je leerroute over profielkeuze en studie- en beroepskeuze. Verder organiseert de decaan voorlichtingsavonden en een aantal manifestaties, zoals Doe-Dagen, de Opleidingenmanifestatie en de Beroepenmanifestatie.

De decaan heeft een eigen kamer waar je kunt binnenlopen voor een gesprek of voor het maken van een afspraak.

Onze decanen

Vmbo-basis en -kader: dhr. G.J.F. Weitkamp
Vmbo-theoretisch: mw. G.F. Valk-Spijker
Havo: mw. J. Volkerink
Vwo: dhr. M. Matteman