MENU

Stageplaats aanvragen

Via dit stageformulier kun je een stage aanvragen. De aanvraag kun je indienen bij de locatie(s) van je keuze(s).

Opleidingschool

Studenten worden competentiegericht opgeleid. Competentiegericht leren staat of valt met een goede afstemming tussen onderwijs en werk; leren in de opleiding en leren in de praktijk. Reflectie speelt een cruciale rol in de wisselwerking tussen praktijk, persoonlijke opvattingen van de student en te ontwikkelen competenties. Door te reflecteren op ervaringen, opvattingen en het eigen didactisch en pedagogisch handelen, geven stagiaires vorm aan hun professionele ontwikkeling. Onze school is opleidingschool en staat voor het ontwikkelen en benutten van talent; ieder talent een plek van betekenis. Zo willen we gebruik maken van de talenten van stagiaires:

  • Door ze uit te dagen om onderwijskundige ontwikkelingen breder in de organisatie vorm te geven.
  • Door hun leerervaringen rondom competentiegericht opleiden te delen met leraren.
  • Door hun kennis te benutten van technologische ontwikkelingen (ICT) in de samenleving en de invloed daarvan op het onderwijs.

We willen graag nieuwe mensen mee opleiden en hen een gedegen opleiding geven om zo bij geschikte kwaliteiten en competenties vacatures te kunnen vervullen. De school is dus ook mogelijk toekomstig werkgever en biedt in afstemming met het instituut steeds meer structurele mogelijkheden om talenten van stagiaires tot ontplooiing te laten komen.

Wat mag je als stagiaire van ons verwachten?

  • Dagelijkse begeleiding door een geschoolde vakcoach
  • Deelname en betrokkenheid bij activiteiten buiten de lessen
  • Begeleiding en beoordeling door een (gecertificeerde) schoolopleider
  • Een open werksfeer waar stagiaires als collega’s worden behandeld

Meer informatie over stages?

Locatie Dedemsvaart:
Schoolopleider mevrouw J. Stroobach
E-mail: j.stroobach@vechtdalcollege.nl
Tel: (0523) 612433

Locatie Hardenberg:
Schoolopleider de heer D. van Faassen
E-mail: d.vfaassen@vechtdalcollege.nl
Tel: (0523) 281428

Locatie Ommen:
Schoolopleider mevrouw A.R. Visscher
E-mail: stageommen@vechtdalcollege.nl
Tel: (0529) 408330