Landstede Groep

Medezeggenschapsraad

Het Vechtdal College heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan voor inspraak, waarbinnen de diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd zijn.De raad bestaat voor de helft uit ouders/verzorgers en leerlingen en voor de helft uit onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

Wat doet de MR?

Het is de taak van de raad om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. De raad communiceert dan ook met alle binnen de school werkzame en bij de school betrokken geledingen. Bij MR-werk gaat het vrijwel altijd om het innemen van een standpunt over het bestuursbeleid, over de lijnen die worden uitgezet en over de wijze waarop het beleid gestalte krijgt.

Maandelijks vindt er overleg plaats tussen de directie en de voltallige MR over het gevoerde en nog te voeren beleid.

Samenstelling

Onderwijzend personeel
1 lid uit Dedemsvaart
2 leden uit Ommen
3 leden uit Hardenberg

Onderwijsondersteunend personeel
1 lid uit Dedemsvaart/Ommen
1 lid uit Hardenberg

Ouders/leerlingen
4 ouders
4 leerlingen

Contact

U kunt de MR bereiken via: medezeggenschapsraad@vechtdalcollege.nl