Landstede Groep

Onze koers

Het Vechtdal College wil als christelijke school voor voortgezet onderwijs in de regio talenten optimaal ontwikkelen en ontplooien. Wij zijn ambitieus in onze doelen en transparant in onze verantwoording.

Onze koers verwoorden we in onze strategie nota. Dit doen we altijd in nauwe samenspraak met allerlei partijen die betrokken zijn bij de school, zoals medewerkers, medezeggenschapsraad, ouders, basisonderwijs en organisaties waar de school mee samenwerkt.

Centraal in onze strategie nota staan ontwikkelen en verbinden. Het plan beschrijft voor vijf gebieden onze visie op dat thema en welke doelen we willen bereiken.

Jaarverslag
Elk jaar publiceren wij - als onderdeel van Landstede Groep - een jaarverslag.

Nieuwsgierig?

Lees hier onze strategienota 2024-2028 of ons Jaarverslag 2022.