Landstede Groep

Wat ons verbindt, geeft energie

We zijn meer dan een school, meer dan een stenen gebouw met tafels en stoelen, met docenten en leerlingen die komen en gaan. We zijn meer een clubhuis. Een veilig en plezierig honk voor teams die graag willen winnen. Kennis en kennissen, daar draait het bij ons om. We vinden het belangrijk om elkaar te kennen en te helpen waar dat kan. Dat is onze rode draad. Het Vechtdal College wil inspireren en uitdagen en een plek zijn waar je je thuis en op je gemak voelt. Zinvol leren en zinvol leven in de context van teamgenoten die het beste met elkaar voor hebben.

Het Vechtdal College is een school voor voortgezet onderwijs in Noordoost-Overijssel, met ruim 350 medewerkers verdeeld over drie locaties: Hardenberg, Ommen en Dedemsvaart. Iedere locatie heeft zijn eigen onderwijsaanbod en unieke sfeer.

Die mentaliteit van het samen doen vormt de rode draad van onze scholengroep. Je ziet het op alle locaties,
met bijvoorbeeld onderwijsinnovaties, extra zorg en begeleiding, moderne leeromgeving en een kleurrijk docententeam. Ze leveren allemaal op hun eigen wijze een bijdrage aan de ontwikkeling en de persoonsvorming van de leerlingen. Onze relatie met De Landstede Groep inspireert ons bovendien om verder te kijken dan onze onderwijsneus lang is. Zo kunnen we vanuit onze Christelijke grondslag op zoek gaan naar diepere waarden op het gebied van geloof, socialisatie, weerbaarheid, voeling met de wereld, natuur én geluk. Je zou kunnen zeggen dat het Vechtdal College meer kleur aan het leven geeft. Dat begint al tijdens de studietijd. We leggen dan een stevig onderwijsfundament en bieden daarnaast veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Dat welbevinden zit wat ons betreft in de mate waarin de leerling een gelukkig leven leidt met interessante arbeidskansen. We kijken daarbij goed naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid in onze regio, en proberen met ons onderwijs in te haken op trends. Want we zijn ervan overtuigd dat intensieve contacten met het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs bijdragen aan een zinvolle studietijd.

Aandacht voor elkaar

We zijn een leef- en leergemeenschap, waar persoonlijke aandacht, wederzijds respect en geloof in ieders talent een belangrijke plaats innemen. We delen kennis en nieuwe inzichten met elkaar en leren van en met elkaar . Zo krijgen begrippen als tolerantie, acceptatie en samenwerking bij ons in de dagelijkse praktijk echt inhoud.

Kennen en gekend worden

We willen dat iedereen tot zijn recht komt en dus het beste uit zichzelf haalt. Kennen en gekend worden, daar gaat het om. Pas dan ‘werkt’ onderwijs en komt talent tot bloei. Iedere leraar, ieder personeelslid en iedere leerling ervaart dat zo en zet zich hiervoor in.

Een weg in de samenleving

We willen leerlingen bagage meegeven waarmee ze hun weg kunnen vinden in de samenleving. Bagage in de vorm van goed onderwijs, een breed aanbod aan activiteiten en maatwerk in zorg en begeleiding. Hiermee willen we op school een leerklimaat creëren waarin je je thuis voelt. Dat is een eerste voorwaarde om met plezier te kunnen leren en waar wij als school grote waarde aan hechten.

Midden in de maatschappij

We staan midden in de maatschappij. Daarom werken we doelgericht samen met onderwijs- en maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. We onderhouden contact met alle instanties waarmee onze leerlingen voor, tijdens en na hun studie te maken hebben.